Hagelverzekering voor gewassen
"Ik wil niet het risico lopen dat ik door een hagelbui al mijn gewassen kwijtraak!”
“De percelen waarop mijn gewassen staan, liggen centraal. Eén flinke hagelbui kan ervoor zorgen dat ik mijn grote areaal aan gewassen in één klap kwijtraak. Dat is een risico dat ik zelf niet kan afdekken. Daarom heb ik mijn aardappels en bieten tegen hagel verzekerd.” Henk Kersten, akkerbouwer in Oranjedorp, koos bewust voor een hagelverzekering.

Tegen andere weersomstandigheden verzekerde hij zijn gewassen niet. “Ik investeer liever in grondverbetering en aanleg van greppels. Daarmee zorg ik voor een blijvende oplossing”.

Voor uw open teelten bieden wij een goede hagelverzekering

Hagel is zó onvoorspelbaar. Preventie is nauwelijks mogelijk. Wilt u zich beschermen tegen de gevolgen van hagel voor uw gewas? Kies dan voor onze hagelverzekering. De voordelen hiervan zijn:

  • U kiest welke van uw gewassen u wilt verzekeren.
  • U kiest zelf uw eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager uw premie.
  • Het eigen risico mag per gewas anders zijn.
  • Het eigen risico wordt maar 1 keer per verzekeringsjaar in rekening gebracht (per teelt op hetzelfde perceel).
  • U kunt uw wintergewassen ook tegen vorst verzekeren.
  • Naast kwantiteitschade is ook kwaliteitsschade aan uw gewassen verzekerd.
  • Hebt u hagelschade op een deel van een perceel? Dan regelen we de schade alleen over dat deel en niet over het hele perceel.
  • De hagelverzekering voor open teelten is een onderdeel van de Interpolis Bedrijven Compact Polis® Agrarisch.
Hebt u meer verzekeringen voor uw bedrijf op uw Interpolis Bedrijven Compact Polis® Agrarisch? Dan krijgt u een pakketkorting die kan oplopen tot 12%. De andere verzekeringen zijn gebouwen, bedrijfsmiddelen, bedrijfsstilstand, voertuigen, aansprakelijkheid, milieu en rechtsbijstand.

Lees meer over de Interpolis Bedrijven Compact Polis®

Interpolis heeft kennis van de agrarische risico's op uw hele bedrijf

Wij zijn een totaalverzekeraar en hebben kennis van gebouwen, installaties én gewassen. Wij geloven in preventie als sleutel tot bedrijfscontinuïteit. De specialisten van Interpolis bekijken graag samen met u welke risico’s op uw bedrijf tot stilstand of schade kunnen leiden. Voor deze risico’s is een verzekering niet altijd de beste oplossing. Soms heeft u meer aan een goed advies, een dienst of een oplossing.

En als u schade hebt? Dan zorgen we dat u weer snel in bedrijf bent!

U staat er niet alleen voor als u schade hebt. Onze verzekering gaat verder dan alleen een financiële vergoeding. Continuïteit is waar het om draait. Wij laten de schade aan uw gewas taxeren door taxateurs die zelf agrarisch ondernemer zijn. Dit garandeert een deskundige en eerlijke taxatie. Onze agrarische experts hebben veel kennis en ervaring waarmee ze u helpen om het herstel in gang te zetten. Zodat u weer snel in bedrijf bent en de gevolgen van de schade beperkt blijven.

Wilt u meer weten over deze verzekeringen?

Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Of bekijk de Interpolis Bedrijven Compact Polis®.