Coronavirus en je agrarische verzekeringen

De coronacrisis heeft veel impact op agrarisch ondernemers. Wij krijgen hierover vragen. Lees wat wij doen om jou te helpen.

In bedrijf blijven met alle regels rondom het virus

Naast gezond blijven, is in bedrijf blijven voor u belangrijk. Samen met onze partners in de land- en tuinbouw stelden wij tips voor u op om veilig te blijven ondernemen. U leest ze hier.

U kunt op elk moment uw verzekeringen aanpassen

Als uw bedrijfsvoering stilgelegd wordt of stagneert, ziet u uw omzet teruglopen, soms zelfs tot 0. In enkele gevallen moet u als ondernemer zelfs uw medewerkers wegsturen. Soms zijn dit factoren die de hoogte van uw verzekeringspremie bepalen. Goed om te weten: u kunt dit op elk moment laten aanpassen. Let er wel op dat u dit ook weer aanpast als uw situatie verandert, zodat u altijd goed verzekerd blijft.

Versoepelde regeling om jaaromzet voor gewassen in kassen aan te passen

U kunt het verzekerde bedrag voor gewassen op elk moment laten aanpassen. Dit verzekerde bedrag mag u met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 verlagen en in lijn brengen met actuele en te verwachten waarden. Hierdoor betaalt u direct minder premie. Wij adviseren u wel om dit beperkt te doen, omdat een teeltplanschade over een langere (toekomstige) periode kan ontstaan.

Voorbereiding op uitwerking noodfonds: registratieformulier beschikbaar

Heeft u inkomstenderving of schade door het coronavirus? Op 15 april werd bekend dat de sierteeltsector en onderdelen van de voedingstuinbouw kunnen rekenen op financiële steun. Deze regeling wordt uitgewerkt door het ministerie van LNV en RVO. Het is goed om u hier op voor te bereiden. Hiervoor is een registratieformulier met handleiding te vinden op de website van Glastuinbouw Nederland.

U kunt uitstel van betaling aanvragen

Omdat we weten dat het ook financieel een lastige periode is voor veel van onze klanten kunt u uitstel van betaling aanvragen. De periode van uitstel is verlengd van 30 naar 90 dagen. Daarnaast is het ook mogelijk om in plaats van in één keer uw premie per kwartaal of per maand te betalen. U regelt dit via uw verzekeringsadviseur.

Uw rechtsbijstandsverzekering helpt bij geschillen over de noodvoorzieningen vanuit de overheid 

De overheid heeft allerlei noodvoorzieningen getroffen waar ondernemers een beroep op kunnen doen als zij getroffen zijn door overheidsmaatregelen. Omdat deze regelingen onverwachts komen en we onze klanten hier goed bij willen helpen, bieden wij dekking voor geschillen die ontstaan.

Uitbreiding van de dekking bij het bezorgen van producten

We zien klanten die overgaan op het bezorgen van hun producten. Daarom is bezorgen, met zowel een zakelijk als particulier verzekerde auto tijdelijk meeverzekerd. Ook de aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als u tijdelijk uw producten bij klanten bezorgd.

Tijdelijke leegstand van gebouwen hoeft u niet te melden

We zien dit niet als leegstand volgens de polis en daarom hoeft u deze leegstand niet bij ons te melden.

Wij gaan coulant om met uitgestelde keuringen en preventiemaatregelen

Sommige klanten kunnen door de huidige situatie niet op tijd voldoen aan de keuringen of preventiemaatregelen. Wij kunnen u uitstel bieden. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.

Heeft u vragen? Of wilt u uw verzekering aanpassen?

Stel uw vragen aan de verzekeringsadviseur. Hij staat u graag te woord.