Coronacrisis en je agrarisch bedrijf

Samen met onze partners in de land- en tuinbouw stelden wij tips op voor je om veilig te blijven ondernemen.

Zorg dat je in bedrijf blijft

Het coronavirus heeft een grote invloed op Nederland. De overheid stelt alles in het werk om een piek in het aantal zieken te voorkomen. Zo kunnen essentiële functies in de maatschappij door blijven gaan. Voor jou als ondernemer geldt hetzelfde. Een paar zieken is misschien niet erg, maar als meer werknemers tegelijk ziek worden heb je een probleem. Op deze pagina lees je adviezen om in bedrijf te blijven. Wij gebruikten hierbij de kennis van relevante partijen als LTO, Glastuinbouw Nederland, de WUR, Stigas, RIVM en de overheid.

Help ons dit advies te verbeteren
Heb je suggesties, aanvullingen of verbeteringen, laat ons dat dan weten. Wij passen de informatie hierop aan, hiermee help je ook je collega’s om samen dit probleem het hoofd te kunnen bieden.

Wat kun je zelf doen:

 • Maak afspraken over toegang tot het bedrijf.
 • Maak afspraken over gedrag en maatregelen op het bedrijf.
 • Maak een noodplan.

Afspraken over toegang tot het bedrijf

 • Wees kritisch bij het toelaten van werknemers, toeleveranciers en bezoekers.
  • Als zij koorts hebben, hoesten of verkouden zijn.
  • Vraag of ze in een risicogebied zijn geweest, of in contact met grote groepen?
  • Vraag of ze in contact zijn geweest met iemand met het coronavirus.
  • Maak hiervoor een checklist voor bij de ingang
 • Vertonen werknemers of bezoekers symptomen van corona? Stuur ze dan naar huis. 
 • Bespreek met je medewerkers met bedrijf kritische taken, toeleveranciers, vertegenwoordigers, et cetera, hoe zij de kans op besmetting kunnen beperken, ook privé.
 • Laat alleen mensen toe die daadwerkelijk op je bedrijf moeten zijn.
 • Laat iedereen bij binnenkomst hun handen wassen en zorg voor voldoende papieren zakdoekjes.

Afspraken tijdens het werk

 • Bespreek de advieskaart met hygiënemaatregelen en zorg ervoor dat deze aansluit bij de laatste adviezen van het RIVM, GGD en Overheid. Hygiëne maatregelen:
  • handen wassen
  • niezen en hoesten in de elleboog
  • papieren zakdoekjes gebruiken en die na gebruik weggooien
  • geen handen schudden en geen begroetingszoenen geven
 • Laat medewerkers in verschillende afdelingen werken op verschillende tijden. Verander dat niet. Laat ze niet gelijktijdig binnenkomen, omkleden, koffie drinken, lunchen, et cetera.
 • Laat werkzaamheden per locatie door dezelfde personen uitvoeren, om verplaatsing van personen te beperken.
 • Als medewerkers toch van compartiment of afdeling moeten wisselen, zorg dan dat ze de juiste hygiënemaatregelen nemen (handen wassen, beschermende kleding, schone zakdoekjes).
 • Zorg voor voldoende mogelijkheden en momenten voor werknemers om tijdens werktijd hun handen te wassen of te desinfecteren.
 • Als werknemers symptomen van het coronavirus vertonen en ze kunnen (tijdelijk) niet gemist worden zorg dan dat zij niet in aanraking komen met anderen.

Stel een noodplan op

Zorg voor een noodplan waarin de continuïteit van kritische bedrijfsprocessen is voorbereid. In het noodplan leg je de onderstaande informatie vast.  

Leg kritische informatie vast en bepaal welke medewerkers toegang hebben. 
Denk hierbij aan telefoonnummers, contactpersonen, toegangscodes en wachtwoorden, autorisaties en back-ups.

Denk na over de vervanging van medewerkers met bedrijfskritische taken

 • Wie vervangt hen bij uitval?
 • Wie neemt de leiding en organiseert een crisisoverleg?
 • Wie is verantwoordelijk voor welke bedrijfsprocessen (zoals bijvoorbeeld voeding, klimaat en systeemcomputers)?
Zorg dat werknemers met bedrijfskritische taken niet met elkaar in contact komen
 • Laat ze in aparte compartimenten werken of hanteer verschillende werktijden.
 • Laat ze niet fysiek samen werken. Laat ze thuis werken als dat mogelijk is (telefoon, administratie, planning).
 • Zet digitale werkwijzen als Skype en WhatsApp in, ook als personen fysiek op het bedrijf aanwezig zijn. Je voorkomt zo contact.
 • Laat medewerkers niet dezelfde apparatuur gebruiken of ontsmet die eerst (computer, telefoon, koffieapparaat).
Hoe te handelen als werknemers ziek worden? 
 • Procedure
  • Ziekmelding, waar en hoe?
  • Telefoonnummers en contactpersonen
  • Papieren, identiteitsbewijzen, andere wettelijke verplichtingen
 • Vervanging
  • Waar vind je vervangers?
  • Welke kwaliteit / vaardigheid / kennis is nodig?
  • Is een instructie beschikbaar, wie instrueert?
 • Herschikken van taakverdeling bij veel nieuwe medewerkers
  • Welke taken zijn uitwisselbaar?
  • Welke taken hebben prioriteit?
Wat als er te veel arbeidskrachten uitvallen?
Bepaal welke (bedrijfskritische) werkzaamheden prioriteit hebben als er teveel arbeid uitvalt. Stel werkzaamheden waar mogelijk uit tot later.
 • Voor de continuïteit
  • Reparaties en onderhoud installaties.
  • Vul dit aan met werkzaamheden die jouw continuïteit beïnvloeden.
 • Voor de korte termijn (vandaag)
  • Welke werkzaamheden kunnen wachten, waar geef je voorrang aan?
  • Wat wel of niet oogsten?
  • Oogsten of gewasverzorging?
  • Welke vakken hebben voorrang (teeltstadium, klant, et cetera)?
  • Vul aan met werkzaamheden die vandaag belangrijk zijn.
 • Voor de lange termijn (>week)
  • Gewasbescherming
  • Welke werkzaamheden zijn nu belangrijk om op langere termijn niet in de problemen te komen?

Meer informatie