Sectormanagers stellen zich voor

Als ondernemer heb je te maken met veel uitdagingen. Onze sectormanagers zijn graag een verbindende schakel in gesprekken over (toekomstige) ontwikkelingen en risico’s in de sector. 

Samenwerken om elkaar te versterken.

Als ondernemer heb je te maken met veel uitdagingen. Onze sectormanagers zijn graag een verbindende schakel in gesprekken over (toekomstige) ontwikkelingen en risico’s in de sector. Samen met boeren, tuinders, belangenbehartigers, toeleveranciers, politiek, wetenschap en onderwijs volgen zij ontwikkelingen, delen kennis en werken aan oplossingen. Zij zetten zich in voor sterke agrarische bedrijven, vanuit de gedachte ‘veiligheid voor mens, dier en omgeving.’  We vertellen je hier graag meer over.
Melissa van de Kam in gesprek met klanten in een koeienstal
Melissa van de Kam, sectormanager Veehouderij

De belangrijkste uitdaging is omgaan met de veranderende omstandigheden.

Melissa van de Kam, sectormanager Veehouderij: 'Veranderingen volgen elkaar razendsnel op. Hoe ga je hiermee om? Het is belangrijk voor ondernemers om hierbij hun visie in het oog te houden. Want onze ervaring leert dat bedrijven met een heldere visie beter kunnen omgaan met veranderingen. Bij Interpolis zijn we ons bewust van onze coöperatieve agrarische oorsprong, we willen mee in de veranderingen bij onze klanten en steunen innovaties die hun toekomst versterken. Het blijven delen van inzichten en ervaringen is daarvoor belangrijk. Ik ben erg trots op innovatieve ondernemers die hun kennis en ervaring met ons delen om andere ondernemers te inspireren. We werken samen om elkaar te versterken.'

Een stem en een gezicht geven aan positieve, vooruitstrevende en innovatieve ondernemers die hun kennis en ervaring delen om daarmee ook anderen te inspireren. Dat is krachtig en geeft energie.

Luisteren naar je klant, dat is een kracht die partijen verbindt.

Melissa: 'Wij spreken ondernemers op veel plekken, bijvoorbeeld in onze sectorraden. De leden hiervan zijn actieve en betrokken ondernemers. Met deze groep overleggen we over technische zaken op bedrijven, actuele onderwerpen, innovaties, risico’s, veilig werken, duurzaamheid en verzekeringen. Een unieke wisselwerking. Bijvoorbeeld: een ondernemer die zonnepanelen legt, is bezig met duurzaamheid. Interpolis kijkt naar het brandrisico. Hoe zorg je dat dit elkaar niet tegenwerkt? We zitten met vertrouwen en wederzijds respect om tafel met deze ondernemers. Naast deze sectorraden spreken wij met belangenorganisaties, jonge ondernemers in het NAJK, bezoeken we agrarische bedrijven (wereldwijd), nemen we deel aan seminars over innovaties en werken samen met verschillende kennispartners.'
Bart Stengs staat voor een kas
Bart Stengs, sectormanager Glastuinbouw

Ook de glastuinbouw staat voor mooie uitdagingen.

De maatschappij stelt hoge eisen en de glastuinbouw is aan de slag met energie, duurzaamheid en digitalisering. 

Bart Stengs, sectormanager Glastuinbouw:
'Veel ondernemers zijn als toekomstgerichte duurzaamheidsdoener voortvarend aan de slag met hun plannen. Wij denken graag mee. Zo werken we al jarenlang mee aan sterkere en brandveilige kassen en gebouwen en betrouwbare machines en installatie. En aan veilige werkomstandigheden en goede huisvesting van internationale arbeiders. Dat doen we met partners als Glastuinbouw Nederland, AVAG, Greenport West-Holland, Stigas en de ondernemers vanuit de glastuinbouw en de greentech sector. Krachtige samenwerkingen om de glastuinbouw duurzamer en veiliger te maken.'

Een sterke agrosector door samenwerking en innovatie.

De toekomst brengt nieuwe kansen én nieuwe risico’s. Samenwerken, innoveren en kennis ontwikkelen is daarbij heel belangrijk. Digitalisering is bijvoorbeeld een prachtige kans voor veel ondernemers. Door datagedreven (precisie) teelt kunnen bedrijven efficiënter en duurzamer geëxploiteerd worden. Daarmee kun je teelten optimaliseren en energiekosten, arbeid en grondstoffen besparen. In samenwerking met de partners van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport werken we aan gezamenlijke preventie tegen cybercriminaliteit om de digitale veiligheid van de bedrijven in de glastuinbouwketen op een hoger niveau te brengen. 
Sectormanager Eric van Ophoven
Erik van Ophoven, sectormanager Open Teelten

Erik heeft zelf een agrarisch bedrijf.

De kennis van onze sectormanagers is soms met de paplepel ingegoten. Erik van Ophoven, sectormanager Open Teelten, heeft zelf een gemengd agrarisch bedrijf met diverse teelten. Hij runt dit bedrijf naast zijn functie bij Interpolis. Hij weet als geen ander met welke uitdagingen ondernemers te maken hebben. 

Erik: 'De verbinding met collega ondernemers is voor mij vanzelfsprekend. In de open teelten speelt het weer een belangrijke rol bij de continuïteit van bedrijven. Het is te nat, te droog, het hagelt of vriest. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je als je gps-systeem gestolen wordt, je al je data kwijt bent en de levertijd van nieuwe systemen lang is? Ik ga de uitdaging aan om met partners oplossingen te bedenken en uit te voeren.'

Met passie en in contact met sectorgenoten.

Erik en Bart zijn opgegroeid op een agrarisch bedrijf, Melissa heeft een agrarische opleiding en altijd in de agrarische sector gewerkt. Ze leren elke dag bij. Van ondernemers, leveranciers, het onderwijs, bedrijfsleven en collega’s. Als verbindende schakel tussen de ondernemer en zijn omgeving, geven de sectormanagers met passie invulling aan het partnerschap van Interpolis met de agrarische sector. 
Heb jij een frisse blik? 

Misschien wil je meer weten over deelname in 1 van onze sectorraden, om jouw ideeën voor de veiligheid of bedrijfszekerheid op agrarische bedrijven in te brengen? Neem dan zeker contact met ons op om kennis te maken! Je bereikt ons via agro@interpolis.nl