Wat verzekert u met de agrarische Omzetverzekering?

U verzekert de omzet van uw bedrijfsactiviteiten. Deze verzekering geldt voor de omzet van uw tuincentrum, manege of loonbedrijf. En voor de activiteiten die u naast uw agrarisch bedrijf uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan boerderijverkoop, minicamping of zorgboerderij. De Omzetverzekering kan ook interessant zijn voor bedrijven met buitenteelt activiteiten. Bijvoorbeeld als u werkt met zaai-, poot- of plantgoed dat niet snel vervangbaar is. Bij schade zijn de extra kosten die u maakt om omzetverlies te beperken meeverzekerd.

U kiest uit 2 dekkingen:

Wat verzekert u met de agrarische Omzetverzekering?
Basis Uitgebreid
Schade door brand, ontploffing, implosie, bliksem en overspanning door bliksem
Schade door storm
Schade door hagel
Schade door het gewicht van sneeuw
Schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
Schade door inbraak, diefstal en vandalisme
Schade door water en andere vloeistoffen uit een installatie die plotseling kapot gaat
Schade door aanrijding
Schade door water uit een wateropslagplaats
Schade door mest uit een mestopslagplaats
Schade door het uit- of losbreken van vee
Schade door zaken die op het gebouw vallen zoals bomen en windmolens
Schade tijdens transport

Verzekeren is niet de enige oplossing

inzicht in risico's & preventie
Graag geven we u tips en advies om risico’s te verminderen of voorkomen. Want voor u is in bedrijf blijven belangrijk. Bij Interpolis geloven we dat inzicht in risico’s en mogelijkheden voor preventie u helpen bij het maken van goede keuzes.
Interpolis ZekerInBedrijf® Agrarisch
Alle schadeverzekeringen voor agrarische bedrijven overzichtelijk op 1 polis.