7 tips voor fors minder schade aan bedrijfsauto's

27 juni 2013  - Het valt ons op dat sommige bedrijven veel meer schade hebben aan bedrijfs- en leaseauto’s dan andere. Dat leidt veelal niet alleen tot een hogere verzekeringspremie, maar ook tot veel indirecte schade (geregel en gedoe). 

1. Geef als baas het goede voorbeeld
Als de directeur het bedrijfsterrein op- en afscheurt en zijn auto ergens neersmijt voor hij uitstapt, is de kans klein dat het personeel wél voorzichtig met de bedrijfsauto’s omgaat. Zolang het management niet het goede voorbeeld geeft, hebben andere maatregelen om rijgedrag van medewerkers te verbeteren, weinig zin.

2. Loop even mee naar de auto van de sollicitant
Als een toekomstig medewerker veel de weg op moet voor de zaak, werp dan even een blik op zijn auto als hij komt solliciteren. Hoe staat die auto geparkeerd? Is het binnenin een bende? Zo ja, dan kun je wel raden hoe hij straks met de bedrijfsauto omgaat. 

3. Verbied dvd-spelers
Het klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar sommige vrachtwagenchauffeurs bekijken complete films als ze onderweg zijn. Zo heb ik wel eens gehoord dat sommigen afstanden weergeven in filmaantallen. ‘Parijs is drie dvd’s’. Films kijken tijdens het rijden is levensgevaarlijk.

4. Plaats een telefoonnummer op de bedrijfsauto
Werknemers die in een bedrijfsauto bumperkleven, afsnijden of geen voorrang verlenen, leveren forse imagoschade op. Naam of logo van het bedrijf staan immers op de auto. Tip: zet daar ook het telefoonnummer bij met eventueel de oproep om te bellen bij asociaal of juist voorbeeldig rijgedrag. Dat klinkt misschien kinderachtig, maar reken maar dat er een enorme preventieve werking van uitgaat. Een andere mogelijkheid: monitor het rijgedrag door de plaatsing van een track-and-tracesysteem in de auto. Op basis van de gegevens daarvan zou je veilige of zuinige weggebruikers onder het personeel zelfs (financieel) kunnen belonen.

5. Geef rijvaardigheidstrainingen
Autoschades kosten bedrijven veel geld. Niet eens zo zeer door de directe schade zelf, maar vooral door alle verborgen kosten. De auto moet naar de garage en weer terug. Afspraken worden geannuleerd. Vervangend vervoer moet worden geregeld. Veel administratieve rompslomp en ergernissen. Een prima beheersmaatregel is daarom een periodieke rijvaardigheidstraining voor bestuurders om ze meer inzicht te geven in het voertuig en het verkeer. Want praten over veilig rijden is goed. Maar veilig rijden in de praktijk voordoen, werkt natuurlijk beter. Klik hier eens voor een voorbeeld van zo’n trainig.

6. Ontmoedig bellen in de auto
In de auto bellen zonder carkit doen de meeste werknemers niet meer. Maar handsfree bellen gebeurt wel massaal. Omdat dat niet verboden is, leeft het idee dat dat veilig is. Niets is minder waar. Op basis van verschillende onderzoeken concludeert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat handsfree bellen in de auto net zo gevaarlijk is als bellen met de telefoon in de hand. Volgens de SWOV vallen er jaarlijks bijna zeshonderd verkeersslachtoffers (doden en ernstig gewonden) door bellen tijdens het rijden. Ontmoedig het personeel daarom om te bellen in de auto. Steeds meer bedrijven doen dat. Zo lang zijn de afstanden in Nederland niet. En voor echt dringende telefoontjes parkeert een werknemer de bedrijfsauto maar even.

7. Werk het personeel in
Een rondje langs alle collega’s krijgen nieuwe medewerkers bij bedrijven vaak nog net. Maar verder worden ze vaak belabberd ingewerkt. Maak tijdens de inwerkperiode duidelijk wat de normen van het bedrijf zijn, zeker ook wat betreft de omgang met bedrijfs- en leaseauto’s. En blijf eraan refereren. Interpolis kan daar overigens bij helpen. Wij verzorgen presentaties om het personeel bewuster te maken van zijn rijgedrag.