De belangrijkste lessen uit 7 jaar brandonderzoek

21 oktober 2014  - Brandonderzoeker Richard Scheerder deelt in dit blog de belangrijkste bevindingen uit 7 jaar brandonderzoek door de brandweer. Ik sprak met oud-collega Richard Scheerder over zijn ervaringen als brandonderzoeker. In 2 blogs krijg je hiervan verslag. Vorige week ging het over bizarre brandoorzaken. Deze blog gaat over de belangrijkste bevindingen uit 7 jaar brandonderzoek door de brandweer. 
 
Feiten in plaats van buikgevoel
Het technisch brandonderzoek levert sinds de start in 2007 veel waardevolle kennis op. Zowel voor de brandweer als voor burgers. Hiervoor hebben we heel veel data verzameld en vastgelegd in een database.

Door hierop statistische analyses los te laten kregen we inzicht in brandrisico’s, de effectiviteit van preventieve maatregelen en de beste methoden om een brand te bestrijden. Vroeger werden beslissingen en maatregelen veelal gebaseerd op aannames, buikgevoel en inschattingen. Tegenwoordig gaan we uit van harde feiten op basis van echte branden. Veel zaken blijken in de praktijk toch anders dan men voorheen dacht.

Aannamen over beheersbaarheid van brand klopten niet
In Brielle brandde een grote meubelzaak volledig af. Toch was de constructie volledig in overeenstemming met het Bouwbesluit. Uit onderzoek kwamen verschillende tekortkomingen naar voren.
Het Bouwbesluit houdt geen rekening met omgevingsfactoren zoals een parkeerterrein, buitenopslag en de nabijheid van hoogspanningskabels. Ook bleken er grote verschillen tussen de theoretische risicoberekeningen en de praktijk.

Belangrijkste conclusie: bouwontwerpen moeten veel meer gericht zijn op het voorkomen van branduitbreiding en verlies van het gebouw. Bij het ontwerp alleen uitgaan van beheersbaarheid van brand, kan betekenen dat het gebouw volledig verloren gaat. Toepassen van sprinklers vergroot de kans dat het pand behouden blijft.

Kunststofgasleiding verergert meterkastbrand
In een meterkast ontstaat relatief vaak brand. Doorgaans veroorzaakt door overbelasting in de elektrische installatie. Als een meterkast vol staat met allerhande spullen, kan brand snel veel hitte veroorzaken. We weten uit onderzoek dat kunststof gasleidingen door hitte snel zacht worden en kunnen gaan lekken. Een brandje word dan snel een flinke brand. De installatiebranche heeft hiervan kennis genomen en samen zoeken we nu naar oplossingen.

Brandveilig wonen
Onderzoek na woningbranden heeft levensreddende kennis opgeleverd. Bijvoorbeeld over het gebruik van rookmelders. Die zijn in veel woningen niet aanwezig, defect of op de verkeerde plaatsen aangebracht. Hoe het wel moet, is te lezen op de website van Brandweer Nederland. Hier vind je ook een checklist Brandveilig wonen en veel waardevolle tips en adviezen gebaseerd op echte situaties.

Fles lampolie verandert in vlammenwerper
In bouwmarkten zijn veel licht ontbrandbare stoffen aanwezig. Denk aan terpentine, wasbenzine, spuitverf en dergelijke. Het is dan ook niet verwonderlijk dat na een grote brand in een bouwmarkt, de aandacht vooral naar deze afdeling ging. Er is toen een verrassende ontdekking gedaan. De brand werd vooral verergerd door lampolie. Bij een experiment is ontdekt, dat een lampoliefles een zwakke plek heeft. Die zit vlak onder de dop. Het is het punt waar de fles in vorm is geblazen. Wanneer de olie door een brand gaat koken, springt de zwakke plek open en spuit brandende olie wel 7 meter ver. Uiteraard hebben we onze bevindingen met de branche gedeeld. Gevaarlijke stoffen worden nu steeds vaker opgeslagen in afsluitbare, stalen kasten.

Natuurbrand sneller dan gedacht
Ook natuurbranden worden onderzocht op oorzaak en brandverloop. Hieruit bleek dat de modellen om de ontwikkeling van natuurbranden te voorspellen er soms flink naast zaten. Dat had uiteraard direct gevolgen voor de inzet van mensen en materieel. Als een brand zich veel sneller uitbreidt dan je verwacht, kun je flink in de problemen komen. Op basis van onderzoeken naar natuurbranden zijn de modellen verfijnd en aangepast aan de verschillende soorten vegetatie in Nederland.

Wil je meer weten?