Webwinkels opgelet dit zijn 10 onverwachte risicos

Een webwinkel beginnen is eenvoudig, maar om commercieel succesvol te zijn, moet je van vele markten thuis zijn. Eén belangrijke stap is het systematisch inventariseren van je risico’s. Wie dat doet, kan veel onheil voorkomen.Hieronder een reeks van risico’s, waaraan je niet meteen denkt:

Waterschade
Opmerkelijk: het meest voorkomende schadegeval onder webshops. Als de afvoer van bijvoorbeeld de dakgoten verstopt is, kan bij een hoosbui waterschade ontstaan in het magazijn. Als de lekkage ’s nachts ontstaat, kan je niet op tijd ingrijpen. Ook kan de lekkage niet direct opvallen en merk je pas na weken dat je voorraad is aangetast.

Transport van je voorraden
Wat blijkt: je voorraden zijn het meest kwetsbaar tijdens het transport. Bij elkaar kan het om flink wat geld gaan en dat trekt dieven aan. Als je op het moment van transport al juridisch eigenaar bent, draai je op voor de kosten. Nog afgezien van de schade die je lijdt omdat je je klant niet kunt leveren.

Interpolis case: “Onze verzekerde heeft een webshop in huishoudelijke artikelen. Tijdens het transport is voor € 25.000, – aan elektronische apparatuur gestolen. Onze verzekerde is eigenaar op het moment van transport en draait dus op voor de kosten. Omdat de verkoopwaarde nog hoger ligt, loopt onze verzekerde ook de winst mis.” Totale schade: € 49.750

Gevaarlijke stoffen
Die klinken als een ver-van-mijn-bedshow voor een webwinkelier maar het tegendeel is waar. Veel producten bevatten licht ontvlambare stoffen als verf. Ook voor producten als cosmetica gelden regels voor verpakking en verzending. Als je je niet aan de regels houdt, krijg je problemen als er iets mis gaat.

Onbetrouwbare leveranciers en vervoerders
Als een klant volhoudt geen pakje te hebben gehad, moet je de klant schadeloosstellen door geld terug te geven of het product opnieuw te sturen – ervan uitgaande dat het niet om een uniek product gaat. Zeker bij een webshop is de betrouwbaarheid van leveranciers en transporteurs daarom erg belangrijk.

Productaansprakelijkheid
Ontevreden klanten moet je schadeloos stellen of een nieuw product aanbieden. Als je ondeugdelijke producten hebt verkocht die bij het gebruik schade of nog erger, persoonlijk letsel opleveren, ben je helemaal de klos. Zeker bij geïmporteerde producten en helemaal als het gaat om producten van buiten de Europese Unie.

Interpolis case: “Onze verzekerde heeft een onderdeel van een motor geleverd en ook gemonteerd. De motorrijder is vervolgens door defect van dit onderdeel stil komen te staan op de snelweg en aangereden door een auto. Deze motorrijder heeft onze verzekerde aansprakelijk gesteld, omdat hij voor langere duur arbeidsongeschikt is geraakt.” Totale schade: € 108.235

Gevaarlijke werksituaties
Juist webshops starten vaak vanaf een zolder of in een garage. Terwijl de bestellingen toenemen, neemt ook de rommel toe: rondslingerende producten die verzonden moeten worden of juist retour zijn gekomen, losse kabels en bedrijvige medewerkers. Een ongeluk, zoals een valpartij, zit dan in een klein hoekje. Wie weet is een medewerker of jijzelf daardoor lange tijd uit de running.

Disbalans werk-privé
Het is geweldig als de zaken goed gaan. Maar je ziet regelmatig bij kleine webshops, die maar door één of twee personen wordt gerund, dat het werk hen over de schoenen loopt. Internet gaat 24 uur per dag door. Het risico op overspannenheid ligt dan op de loer.

Cybercrime
Wie zijn webwinkel niet goed beveiligt, loop het risico slachtoffer te worden van virussen of internetcriminelen. Of, minstens zo erg, je kunt ook de pc’s van klanten ongewild besmetten. Klantgegevens kunnen mogelijk op straat komen te liggen, met alle (imago)schade van dien.

Afgelegen opslag
Webshops zitten vaak op afgelegen locaties, zoals industrieterreinen. Een inbreker heeft dan vaak alle tijd en kan ongezien zijn gang gaan. Als je vanuit huis werkt en de spullen opslaat in je eigen woning of garage, dan heeft dat extra aantrekkingskracht op het dievengilde.

De zaak is overhoop gehaald en laptops en computers zijn gestolen. De website moet misschien tijdelijk uit de lucht en je moet de gestolen spullen vervangen. Vertrouwelijke informatie van je klanten komt in handen van derden. Dit kan leiden tot imagoschade. Hierdoor kun je omzet mislopen.

Brand
In 80 procent van de gevallen is kortsluiting of oververhitting de oorzaak. Bij zo’n brand kunnen je voorraden verloren gaan of onbruikbaar worden. Klanten moet je nee verkopen. Als je niet snel elders ruimte vindt en voorraden opnieuw kan opbouwen, loop je direct omzet mis.

Interpolis case: “Onze klant wordt ’s nachts wakker door het inbraakalarm in de zaak. Later blijkt dat ook brand is gesticht, waardoor de voorraad en inventaris verloren zijn gegaan. Politieonderzoek heeft niet geleid tot het aanhouden van een verdachte. De continuïteit van de zaak staat op het spel.” Totale schade: € 30.024