Werken tijdens extreem warm weer

Wat kun je zelf doen om gevaarlijke situaties te voorkomen?

Als werkgever, maar ook als medewerker, kun je zelf veel doen om gevaarlijke werksituaties te voorkomen. Ook bij extreme weersomstandigheden. Beheersmaatregelen voor gezond werken bij extreme weersomstandigheden zijn altijd toegespitst op 4 pijlers: de omgeving, kleding, het inspanningsniveau en persoonlijke factoren. Aart van de Bunte, senior risicodeskundige bij Interpolis, geeft tips in zijn 3e en laatste blog over klimaatrisico's.

 

Bij extreem warm weer: 40 graden en hoger

Volgens het Arbeidsinspectie Loket vormen temperaturen hoger dan 40 graden een ernstig risico voor de gezondheid. Warmte-uitslag, hittekrampen of hitteberoerte kunnen zich dan voordoen. Tijdens een periode van rust direct na arbeid neemt het risico van flauwvallen toe. Daarnaast levert aanhoudende hitte veiligheidsrisico’s op door afnemende concentratie. Maar ook onder de 40 graden kan hitte gevaarlijk zijn. Met name bij werken in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid of in de volle zon. 

 

Praktische tips bij warm weer

De werknemer moet er zelf op letten of werken nog wel verantwoord is. Samen met je werkgever kun je maatregelen nemen om gezondheidsschade te voorkomen.

  • Zorg voor langere pauzes in een gekoelde omgeving.
  • Stel een tropenrooster in.
  • Ventileer de werkplek extra of installeer een (extra) airco.
  • Zorg voor extra koele dranken (geen alcohol).
  • Zorg ervoor dat de warmte wordt afgezogen.
  • Maak platte daken nat (en houd deze nat).
  • Stel zwaar werk uit.
  • Verstrek persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Verstrek zonnebrandcrème.
  • Plaats zonwering.

Informeer jezelf en je collega’s

Laat je door een gespecialiseerde partij goed informeren, zodat enerzijds doeltreffend gehandeld wordt en anderzijds overbodig werk voorkomen wordt. Je kunt ook altijd contact opnemen met de Interpolis Preventiedesk via preventiedesk@interpolis.nl en als je graag meer wilt weten over bedrijfsrisico’s, kijk dan op interpolis.nl/zakelijk.


Aart van de Bunte
Risico specialist