Zo voorkom je graafschades - deel 1

Jaarlijks ontstaat er bij zo’n 20% van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen. In 2015 gebeurde dat ruim 30.000 keer. Al daalt het aantal graafschades door betere voorbereiding en afspraken, de impact ervan wordt wel steeds groter. De kabels voor communicatieverkeer worden het vaakst geraakt. En omdat bijna ieder bedrijf tegenwoordig afhankelijk is van elektriciteit, telefoon en internet, loopt de schade al snel op. Het vervelende is, dat de grondroerder bijna altijd aansprakelijk is. Zelfs als de informatie niet klopte.

In een serie blogs stelt Hans Brankaert, risicodeskundige bij Interpolis, deze problematiek centraal. Hij bespreekt de risico’s en ontwikkelingen in de graafsector, maar uiteraard ook de oplossingen om de risico’s te beperken. In dit eerste blog schetst Hans de achtergrond van graafschades.

De risico’s zijn erg groot
Dat het zo vaak misgaat, is niet eens zo verwonderlijk: er ligt zo’n 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse bodem. En dat netwerk wordt alleen maar groter en belangrijker. Het levert ontzettend veel problemen op wanneer een huis, straat, bedrijventerrein of zelfs een hele stad zonder gas, water, elektriciteit of internet komt te zitten. Niet alleen ontstaat er overlast, financiële en economische schade, ook de veiligheid van mens en milieu kan in gevaar komen. Bijvoorbeeld bij een gaslek of door de uitstroom van olie. Soms valt de schade mee, maar steeds vaker zien we schadebedragen die variëren van tienduizenden euro’s tot enkele tonnen of zelfs miljoenen euro’s.

De overheid eist preventiemaatregelen om graafschade te voorkomen De WION (de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) schrijft een aantal voorzorgsmaatregelen voor. Iedereen die mechanisch graaft moet vooraf een graafmelding (KLIC-melding) doen bij het Kadaster, de tekeningen goed bestuderen en proefsleuven graven vóór hij begint te graven. Netbeheerders zijn verplicht om op tijd correcte informatie te geven over hun net en om direct te reageren op eventuele vragen van grondroerders. Opdrachtgevers moeten de grondroerder bovendien voldoende tijd en middelen verstrekken om zorgvuldig te kunnen graven.

WION wordt WIBON in 2016
WIBON staat voor Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten. Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor de graafsector:

  • De preventie-eisen gelden voortaan ook voor bovengrondse kabels.
  • Bij een ‘Eis voorzorgsmaatregel’ mag de grondroerder pas starten als hij en de opdrachtgever/netbeheerder het eens zijn over de voorzorgsmaatregelen. De netbeheerder is verplicht om binnen 3 dagen te reageren.
  • In het KLIC-systeem wordt het mogelijk om gebiedsinformatie centraal op te slaan. De informatie komt voortaan in vectorformaat in plaats van raster.

  • Lees deel 2 van deze serie: preventietips om graafschade te voorkomen In het tweede deel leg ik uit waarom Interpolis achter de innovatieve grondzuigtechniek van Groenen Groep BV staat, een gewaardeerde relatie die deze techniek al jaren met succes toepast. Ik geef nog meer tips om graafschade te voorkomen en ga dieper in op het aansprakelijkheidsrisico.