Aansprakelijkheid veiligheid en preventie. De grootste risico's en tips om schade te voorkomen of beperken,

Risico inzicht

Aansprakelijkheid

Wanneer word ik aansprakelijk gesteld? Geldt mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering ook voor zakelijke problemen? Wat zijn de financiële gevolgen? Moet ik me ervoor verzekeren?

In het dossier zakelijke aansprakelijkheid leest u alles over de vormen van aansprakelijkheid, zoals bedrijfsaansprakelijkheid, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid. En aansprakelijkheid voor ondernemingen die in de bouw werken (CAR).

Aansprakelijkheid voor ondernemers onder de loep

Wat betekent het voor uw bedrijf als uw klant u aansprakelijk stelt voor de schade die hij hierdoor ondervindt? In het E-book over aansprakelijkheid leest u over de vormen van aansprakelijkheid, welke risico’s u loopt en waarom. En wat u kunt doen om uw risico’s te beperken. Want Interpolis gelooft in preventie.
ebook aansprakelijkheid voor ondernemers onder de loep

Bedrijfsaansprakelijkheid

Veroorzaakt u of uw personeel schade aan anderen? Dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Het kan gaan om schade aan spullen. Bijvoorbeeld als u de laptop van uw klant kapot maakt. Maar ook om letselschade. Denk aan een beenbreuk nadat uw klant over een losliggende kabel is gevallen.

Binnen bedrijfsaansprakelijkheid vallen de volgende vormen van aansprakelijkheid:
Productaansprakelijkheid
Product
Produceert of importeert u producten, dan kunt u aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door deze producten. 
Persoon
Werkgevers
Werken mensen in opdracht van u? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor schade of letsel opgelopen tijdens werktijd.

Andere vormen van aansprakelijkheid

Een verkeerd advies, onjuiste berekeningen, een besluit dat slecht uitpakt. Het zijn situaties die kunnen leiden tot torenhoge schadeclaims.
Paraplu en een persoon
Beroeps
Hebt u een adviserend beroep en pakt een advies nadelig uit? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor de financiële schade door dit advies.
Personen achter een schild
Bestuurders
Zit u in een bestuur en heeft een genomen besluit nadelige gevolgen? Dan kunt u hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn. 
Hamer en zaag onder een dak
Construction All Risk (CAR)
Werkt u in de bouw? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor schade aan het bouwwerk, hulpmaterialen of bestaande eigendommen.

Voorkomen is beter dan verzekeren

Verzekeren is niet de enige manier om risico’s tegen te gaan. Nee, voorkomen is beter dan verzekeren. Wij willen u graag informeren over de risico's die u loopt en u helpen aan tips om deze risico's te verkleinen.
Opsomming
Preventiekaart aansprakelijkheid
Een schadeclaim, daar zit je als ondernemer niet op te wachten. Daarom helpen wij u liever om een aansprakelijkstelling te voorkomen.
Dossier aansprakelijkheid
Alles over aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u aansprakelijk gesteld worden. Welke risico's loopt u? En hoe beperkt u het aansprakelijkheidsrisico?