Cybercrime agro

  Cybercrime: een actueel risico voor agrarische bedrijven

  Vreemden die de controle over je bedrijfscomputer overnemen. Om toegang tot systemen te krijgen, bestanden te ruïneren of als middel of je te chanteren: tegen betaling kun je je gegevens weer terugkrijgen. Cybercrime, een actueel risico waarmee diverse klanten al geconfronteerd zijn. Hoe verkleint u de kans op een digitale inbraak?

  Ddos aanvallen, ransomware, phishing, trojan horses, botnet...

  ...allemaal methodes die gebruikt worden om toegang tot bedrijfssystemen te krijgen. Steeds vaker merken we dat computers worden gegijzeld, waarbij je als ondernemer machteloos staat. Pas na betaling wordt de computer weer vrijgegeven, dit duurt vaak enkele dagen.
  Betaal je niet? Dan worden alle gegevens vernietigd. Het is zelfs mogelijk dat de aansturing van uw automatiseringssystemen door vreemden wordt overgenomen.
  Een flinke verstoring in uw bedrijfsvoering waarbij de teelt en de productie schade kunnen oplopen.

  Is een verzekering de oplossing?

  De mogelijkheden om het cyberrisico te verzekeren zijn nog beperkt. Interpolis heeft nog geen agrarische verzekering voor dit risico. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin. Realiseer u wel dat een verzekering alleen de financiële gevolgen van een digitale aanval kan vergoeden. Het kwaad is dan al geschied. Het is daarom goed om stil te staan bij de directe gevolgen van een cyberaanval voor uw bedrijf.

  Een aanval voorkomen is altijd beter

  Een goede risicoinventarisatie levert veel aanknopingspunten op. Bekijk uw digitale bedrijfsprocessen kritisch, vaak is daar veel winst te halen. Onze tips:

   

  1. Maak een goede risico inschatting

  • Hoe gevoelig is uw IT-systeem en bedrijf voor een cyberaanval?
  • Wat kan er gebeuren bij een aanval? Kan een hacker de controle nemen over de automatiseringssystemen ?
  • Zijn er mogelijkheden om handmatig in te grijpen als iemand de controle over uw computer overneemt?
  • Onderzoek hoe snel u data en besturingsprogramma’s kunt herstellen om gevolgschade te voorkomen.
  • Krijgt u een alarmering?

   Bedenk vooraf wat er kan gebeuren en wat de omvang van een eventuele schade kan zijn. Bij gijzelaanvallen (ransomware) moet vaak een paar honderd euro betaald worden. Maar als bijvoorbeeld de klimaatregelings-, voeder-, drink- of verlichtingsapparatuur wordt overgenomen, is de schade aanzienlijk groter. Schakel een deskundige in om u hierbij te helpen. Na uw risico inschatting kunt u passende preventiemaatregelen treffen.

  2. Apparatuur en beveiliging
  • Gebruik alleen beveiligde apparatuur en officiële software.
  • Beveilig ál uw apparatuur Cybercriminelen komen niet alleen via uw computer uw bedrijf binnen. Ook via apps op een smartphone van u of uw medewerkers, of via een slimme draadloze printer, kunnen gegevens op afstand worden uitgelezen. Beveilig daarom al uw apparatuur. Met een actuele virusscanner en een goede firewall houdt u de meeste aanvallen van hackers, ransomware, spyware en virussen tegen.
  • Voer updates direct uit Voorkom dat uw website, servers of computer in handen vallen van automatische tools die het internet afspeuren naar beveiligingslekken. Een software-update is een gratis bescherming tegen alle beveiligingslekken die op dat moment bekend zijn.
  • Controleer de back-ups regelmatig. Is de data nog leesbaar? Zijn de bestanden nog te openen? Zijn alle programma’s nog aanwezig? Schakel een IT-specialist in als uw computer afwijkend gedrag vertoont.

  3. Mensen en werkwijzes

  • Ga bewust om met toegangsrechten tot bedrijfsinformatie Maak duidelijk wie toegang heeft tot welk onderdeel/programma/apparatuur/ruimte (autorisaties).
  • Bepaal wie verantwoordelijk is voor het computergebruik en wie dit controleert.
  • Maak dagelijks een back-up en sla die gegevens op in een veilige omgeving.
  • Stel duidelijke procedures en richtlijnen voor uw medewerkers op, voor computergebruik, smartphones, tablets, software.
  Zorg dat uw medewerkers de gevaren herkennen en maak duidelijke afspraken over wat wel en niet mag. Bijvoorbeeld:
  • Gebruik sterke wachtwoorden en wijzig deze regelmatig. Lees meer over een veilig wachtwoord
  • Download nooit zomaar programma’s en bestanden. Zeker niet als ze gratis zijn. Als u zelf downloadt, zet u uw firewall en antivirusprogramma’s buiten spel. Controleer eerst of de website veilig is: begint de naam van de pagina met https en staat het slotje in de adresregel dicht?
  • Klik nooit zomaar op linkjes in e-mailberichten.
  • Laat geen USB sticks met gevoelige gegevens slingeren.
  • Gebruik alleen beveiligde USB sticks.

  Meer informatie

  Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur of met uw IT specialist.