Verwijderen van asbest

Vroeger werd in de bouw van stallen en opslagruimten asbest gebruikt. Bij verwering van asbestdaken komen vezels vrij. Lees onze tips over het verwijderen van asbest.
  Tot 1994 werd bij de bouw van veel stallen en opslagruimten asbesthoudend materiaal gebruikt. Zo’n 70% van die asbestdaken, ongeveer 90 miljoen m2, bevindt zich in de agrarische sector.

  Tip 1: Maak een plan

  Stel uzelf de vraag: Heb ik asbesthoudende materialen, wanneer kan ik saneren? Maak een plan hoe en wanneer u wilt saneren. Investeer in het verwijderen van asbest zo snel als het kan. Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig (van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea) maakt u bewust van de asbestrisico’s. Ook helpt dit programma u om het proces van asbestverwijdering te vereenvoudigen, verbeteren en versnellen.

  Een onderdeel van dit stimuleringsprogramma is de website www.AgroAsbestVeilig.nl. U vindt hier veel informatie waarmee u stapsgewijs het hele traject doorloopt van asbest signaleren tot asbest saneren.

  Tip 2: Asbest verwijderen

  AgroAsbestVeilig biedt een quickscan aan. Op basis van een aantal bedrijfsspecifieke gegevens volgt een ‘asbestprofiel’. U ziet met welke stappen u het traject van asbest verwijderen kunt doorlopen.

  Tip 3: Het verhaal van melkveehouder Wilco Vernooij

  “Je moet toch. En als je dan aan de slag gaat, kun je het maar het beste goed doen. Dan ben je er van af”.

  Dat zegt melkveehouder Wilco Vernooij over de asbestsanering op zijn bedrijf. Sinds april 2015 hebben zijn ligboxenstal en werktuigenloods een gloednieuw, asbestvrij dak. Wilco en Greet Vernooij hebben een melkveebedrijf met 50 koeien in Odijk. Grote uitbreidings- of investeringsplannen hebben ze niet meer. Maar onderhoud gaat altijd door. Daarom lieten ze hun asbestdaken vervangen.

  Lees het hele verhaal