InlegGericht Pensioen

Wat is een InlegGericht Pensioen?

Een InlegGericht Pensioen is een premieovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel er betaald wordt, maar niet hoeveel pensioen je krijgt. Je weet dit pas als je met pensioen gaat. Bij premieovereenkomsten wordt het geld voor je pensioen belegd.

Hoe beleggen wij jouw pensioen?

Wij bieden 4 verschillende lifecycles. Deze bestaan uit 9 verschillende Achmea beleggingsfondsen. Hoe de lifecycles werken, leggen we je graag uit. 

Lifecycle beleggen, hoe werkt dat?
Wij beleggen de premies voor je pensioen. Je hebt op je pensioendatum dan een pensioenkapitaal. Je koopt met dit kapitaal een pensioen. Beleggen volgens een life cycle betekent dat wij de beleggingen automatisch aanpassen naarmate je pensioendatum dichterbij komt. 

 

Je kunt je pensioenkapitaal beleggen volgens 4 verschillende lifecycles:

Voorzichtig
Je belegt bij de lifecycle ‘voorzichtig’ veel in obligaties. Je loopt het minste risico. En je hebt het laagste verwachte rendement.
Lees meer over de lifecycle voorzichtig 

 

Gemiddeld
Je hebt bij de lifecycle ‘gemiddeld’ niet het minste, maar ook niet het meeste risico. Het verwachte rendement is niet het laagste en niet het hoogste.  
Lees meer over de lifecycle gemiddeld

 

Ambitieus
Je belegt bij de lifecycle ‘ambitieus’ relatief veel in aandelen tot je pensioen. Het risico is hoger dan bij de lifecycle ‘gemiddeld’. Dat betekent dat de mogelijke uitschieters (hoger en lager) in opbrengst groter zijn. De verwachte opbrengst is hoger dan bij de gemiddelde lifecycle. 
Lees meer over de lifecycle ambitieus


Dynamisch
Je hebt bij de lifecycle ‘dynamisch’ het meeste risico. Het verwachte rendement is ook het hoogst. Deze lifecycle is speciaal bedoeld voor mensen die hun pensioenkapitaal ook ná hun pensioen willen beleggen. 
Lees meer over de lifecycle dynamisch

 

Zelf beleggen
Bij een InlegGericht Pensioen mag je jouw geld voor je pensioen zelf beleggen. Je bepaalt dan zelf hoeveel procent je in een bepaald fonds wilt beleggen.
Lees meer over zelf beleggen


Hoeveel risico je neemt heeft gevolgen voor het pensioen dat je krijgt
De lifecycles en hun bijbehorende beleggingen verschillen van elkaar in verwachte opbrengst (rendement) en in risico. 

  • Kies je voor veel risico? En dus voor een lifecycle die meer in aandelen belegt? Dan heb je waarschijnlijk een hoger pensioen. Maar de mogelijke uitschieters in de opbrengst (naar boven en naar beneden) zijn dan ook groter. 
  • Kies je voor minder risico? En dus voor een lifecycle die meer in obligaties belegt? Dan krijg je waarschijnlijk minder pensioen. Maar je hebt dan meer zekerheid over de hoogte van je pensioen.

Hoe ouder je wordt, hoe minder risico je pensioen loopt
Als je pensioendatum dichterbij komt, stemmen we in alle life cycles de beleggingen af op de aankoop van je pensioen. Dus minder in aandelen en meer in obligaties. Daardoor wordt de kans op grote tegenvallers bij de aankoop van je pensioen kleiner. Door te beleggen in langlopende obligaties zorgen we ervoor dat je pensioen minder afhankelijk wordt van de rente op je pensioendatum.


Bepaal hoe we je pensioenkapitaal moeten beleggen
Je bepaalt je risicoprofiel op jouw persoonlijke website. We weten aan de hand daarvan volgens welke lifecycle we voor jou moeten beleggen.

 

Duurzaamheid beleggingen

Je belegt met het InlegGericht Pensioen in beleggingsfondsen van Achmea. In de prospectussen van de beleggingsfondsen lees je hoe duurzaam het beleggingsfonds is. Ook kan je pensioenkapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Hier lees je meer daarover. De beleggingen binnen je pensioenverzekering kunnen veranderen. De beleggingen in een life cycle veranderen naarmate je pensioendatum dichterbij komt. Of de beleggingen veranderen door de keuzes die je voor je beleggingen maakt voor de verschillende fondsen. De samenstelling van de beleggingen in je verzekering bepaalt de duurzaamheid ervan.

Ik ben werknemer

Je krijgt een Uniform Pensioenoverzicht

Je bouwt via je werk pensioen op. Maar hoeveel pensioen is dat? Voor een goed overzicht ontvang je elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit UPO zie je de beleggingswaarde op 31 december van het voorgaande jaar van je pensioen bij je huidige werkgever. Je ziet op het UPO ook welk pensioen je partner en kinderen krijgen als je overlijdt. En of je pensioen ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt.

 

Welk pensioen kun je verwachten?

Je hebt een premieovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel er betaald wordt, maar niet hoeveel pensioen je krijgt. Je weet dit pas als je met pensioen gaat.

 

Wij beleggen je pensioenpremie

Je ziet bij ‘Beleggingswaarde’ op je UPO wat de waarde nu is. Daaronder zie je hoe hoog de beleggingswaarde kan zijn als je jouw pensioenleeftijd hebt bereikt. Je ziet hoeveel je straks kunt verwachten als je nú stopt met werken; dit heet beëindiging dienstverband. Je ziet hoeveel je straks kunt verwachten als je doorwerkt tot je pensioenleeftijd. Dit heet voorzetting dienstverband.

 

We kunnen je geen garanties geven

Op het UPO staat een pensioenindicatie. We weten namelijk niet hoeveel de beleggingen opleveren. En hoeveel een pensioen straks kost. Heel belangrijk is de rentestand. Deze bepaalt voor een groot deel hoeveel je krijgt.

 

Het UPO is bij alle pensioenfondsen en verzekeraars hetzelfde

Je kunt makkelijk de verschillende UPO’s vergelijken en optellen. Zo kun je zien wat je in totaal aan pensioen hebt.

 

Online inzicht in je pensioen

Weet je hoeveel pensioen je hebt ? En hoeveel AOW je kunt krijgen? Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je krijgt van welke pensioenuitvoerders. Je logt in met je DigiD.

Ik ben directeur-grootaandeelhouder

Bouw je pensioen op? Dan krijg je ieder jaar van ons een Pensioenoverzicht: een boekje met jouw persoonlijke pensioeninformatie. In het Pensioenoverzicht lees je de stand van je pensioen. Je ziet hier:

  • Hoeveel pensioen je nu hebt opgebouwd.
  • Hoeveel pensioen je kunt verwachten als je straks met pensioen gaat.
  • Hoe hoog de uitkering is als je overlijdt of arbeidsongeschikt wordt.
Je krijgt misschien meerdere overzichten

Bouw je ook in andere pensioenregelingen pensioen op? Dan krijg je ook van de andere pensioenuitvoerder(s) een overzicht.

 

Je krijgt het Pensioenoverzicht ieder jaar

Blijf je deelnemen aan de pensioenregeling? Dan krijg je ieder jaar een Pensioenoverzicht van ons. Zo blijf je op de hoogte van je pensioensituatie.

 
Lees de financiële bijsluiter

Voor dit product stelden we een financiële bijsluiter op.

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 013 462 11 73