InlegGericht Pensioen

  Wat is een InlegGericht Pensioen?

  Een InlegGericht Pensioen is een premieovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel er betaald wordt, maar niet hoeveel pensioen u krijgt. U weet dit pas als u met pensioen gaat. Bij premieovereenkomsten wordt het geld voor uw pensioen belegd.

  Hoe beleggen wij uw pensioen?

  Hoe beleggen wij uw pensioen? 
  Wij bieden 4 verschillende lifecycles. Deze bestaan uit 9 verschillende Achmea beleggingsfondsen. Hoe de lifecycles werken, leggen we u graag uit. 

  Lifecycle beleggen, hoe werkt dat?
  Wij beleggen de premies voor uw pensioen. U heeft op uw pensioendatum dan een pensioenkapitaal. U koopt met dit kapitaal een pensioen. Beleggen volgens een life cycle betekent dat wij de beleggingen automatisch aanpassen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. 

   

  U kunt uw pensioenkapitaal beleggen volgens 4 verschillende lifecycles:

  Voorzichtig
  U belegt bij de lifecycle ‘voorzichtig’ veel in obligaties. U loopt het minste risico. En u hebt het laagste verwachte rendement.
  Lees meer over de lifecycle voorzichtig 

   

  Gemiddeld
  U hebt bij de lifecycle ‘gemiddeld’ niet het minste, maar ook niet het meeste risico. Het verwachte rendement is niet het laagste en niet het hoogste.  
  Lees meer over de lifecycle gemiddeld

   

  Ambitieus
  U belegt bij de lifecycle ‘ambitieus’ relatief veel in aandelen tot uw pensioen. Het risico is hoger dan bij de lifecycle ‘gemiddeld’. Dat betekent dat de mogelijke uitschieters (hoger en lager) in opbrengst groter zijn. De verwachte opbrengst is hoger dan bij de gemiddelde lifecycle. 
  Lees meer over de lifecycle ambitieus


  Dynamisch
  U hebt bij de lifecycle ‘dynamisch’ het meeste risico. Het verwachte rendement is ook het hoogst. Deze lifecycle is speciaal bedoeld voor mensen die hun pensioenkapitaal ook ná hun pensioen willen beleggen. 
  Lees meer over de lifecycle dynamisch

   

  Zelf beleggen
  Bij een InlegGericht Pensioen mag u uw geld voor uw pensioen zelf beleggen. U bepaalt dan zelf hoeveel procent u in een bepaald fonds wilt beleggen.
  Lees meer over zelf beleggen


  Hoeveel risico u neemt, heeft gevolgen voor het pensioen dat u krijgt
  De lifecycles en hun bijbehorende beleggingen verschillen van elkaar in verwachte opbrengst (rendement) en in risico. 

  • Kiest u voor veel risico? En dus voor een lifecycle die meer in aandelen belegt? 
   Dan hebt u waarschijnlijk een hoger pensioen. Maar de mogelijke uitschieters in de opbrengst (naar boven en naar beneden) zijn dan ook groter. 
  • Kiest u voor minder risico? En dus voor een lifecycle die meer in obligaties belegt? 
   Dan krijgt u waarschijnlijk minder pensioen. Maar u hebt dan meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen.

  Hoe ouder u wordt, hoe minder risico uw pensioen loopt
  Als uw pensioendatum dichterbij komt, stemmen we in alle life cycles de beleggingen af op de aankoop van uw pensioen. Dus minder in aandelen en meer in obligaties. Daardoor wordt de kans op grote tegenvallers bij de aankoop van uw pensioen kleiner. Door te beleggen in langlopende obligaties zorgen we ervoor dat uw pensioen minder afhankelijk wordt van de rente op uw pensioendatum.


  Bepaal hoe we uw pensioenkapitaal moeten beleggen
  U bepaalt uw risicoprofiel op uw persoonlijke website. We weten aan de hand daarvan volgens welke lifecycle we voor u moeten beleggen.

   

  Duurzaamheid beleggingen

  U belegt met het InlegGericht Pensioen in beleggingsfondsen van Achmea. In de prospectussen van de beleggingsfondsen leest u hoe duurzaam het beleggingsfonds is. Ook kan uw pensioenkapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Hier leest u meer daarover. De beleggingen binnen uw pensioenverzekering kunnen veranderen. De beleggingen in een life cycle veranderen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Of de beleggingen veranderen door de keuzes die u voor uw beleggingen maakt voor de verschillende fondsen. De samenstelling van de beleggingen in uw verzekering bepaalt de duurzaamheid ervan.

  Ik ben werknemer

  U krijgt een Uniform Pensioenoverzicht

  U bouwt via uw werk pensioen op. Maar hoeveel pensioen is dat? Voor een goed overzicht ontvangt u elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit UPO ziet u de beleggingswaarde op 31 december van het voorgaande jaar van uw pensioen bij uw huidige werkgever. U ziet op het UPO ook welk pensioen uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt. En of u pensioen ontvangt als u arbeidsongeschikt raakt.

   

  Welk pensioen kunt u verwachten?

  U heeft een premieovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel er betaald wordt, maar niet hoeveel pensioen u krijgt. U weet dit pas als u met pensioen gaat.

   

  Wij beleggen uw pensioenpremie

  U ziet bij ‘Beleggingswaarde’ op uw UPO wat de waarde nu is. Daaronder ziet u hoe hoog de beleggingswaarde kan zijn als u uw pensioenleeftijd heeft bereikt. U ziet hoeveel u straks kunt verwachten als u nú stopt met werken; dit heet beëindiging dienstverband. U ziet hoeveel u straks kunt verwachten als u doorwerkt tot uw pensioenleeftijd. Dit heet voorzetting dienstverband.

   

  We kunnen u geen garanties geven

  Op het UPO staat een pensioenindicatie. We weten namelijk niet hoeveel de beleggingen opleveren. En hoeveel een pensioen straks kost. Heel belangrijk is de rentestand. Deze bepaalt voor een groot deel hoeveel u krijgt.

   

  Het UPO is bij alle pensioenfondsen en verzekeraars hetzelfde

  U kunt makkelijk de verschillende UPO’s vergelijken en optellen. Zo kunt u zien wat u in totaal aan pensioen heeft.

   

  Online inzicht in uw pensioen

  Weet u hoeveel pensioen u heeft ? En hoeveel AOW u kunt krijgen? Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u krijgt van welke pensioenuitvoerders. U logt in met uw DigiD.

  Ik ben directeur-grootaandeelhouder

  Bouwt u pensioen op? Dan krijgt u ieder jaar van ons een Pensioenoverzicht: een boekje met uw persoonlijke pensioeninformatie. In het Pensioenoverzicht leest u de stand van uw pensioen. U ziet hier:

  • Hoeveel pensioen u nu heeft opgebouwd.
  • Hoeveel pensioen u kunt verwachten als u straks met pensioen gaat.
  • Hoe hoog de uitkering is als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt.
  U krijgt misschien meerdere overzichten

  Bouwt u ook in andere pensioenregelingen pensioen op? Dan krijgt u ook van de andere pensioenuitvoerder(s) een overzicht.

   

  U krijgt het Pensioenoverzicht ieder jaar

  Blijft u deelnemen aan de pensioenregeling? Dan krijgt u ieder jaar een Pensioenoverzicht van ons. Zo blijft u op de hoogte van uw pensioensituatie.

   
  Lees de financiële bijsluiter

  Voor dit product stelden we een financiële bijsluiter op.

   

  Vragen? Neem gerust contact met ons op

  Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 013 462 11 73