Leven

Mijn verzekering loopt af

Ongeveer 3 maanden voordat je verzekering de einddatum bereikt stuurt Interpolis je een brief. In die brief lees je wat er gebeurt als de verzekering stopt en of je zelf nog iets moet doen. Hieronder lees je algemene informatie over wat er gebeurt als je levensverzekering stopt.

Overlijdensrisicoverzekering

Als je overlijdensrisicoverzekering de einddatum bereikt dan stopt de verzekering. Er volgt geen uitkering. Misschien vind je het nodig om ook na het einde van deze verzekering het risico van overlijden te verzekeren. Je kunt dan een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Bijvoorbeeld de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering.

Hypotheekverzekering

Op de einddatum van de hypotheekverzekering zal je meestal (een deel) van je hypotheeklening af willen lossen. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht, namelijk als je verzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning is (KEW). Deze verzekering valt volgens de Belastingdienst in Box 1. De waarde uit de verzekering is vaak vrij van inkomstenbelasting als dit bedrag volledig wordt gebruikt voor de aflossing. Dit hangt wel af van een aantal belastingvoorwaarden. Je adviseur kan je vertellen welke voorwaarden voor je hypotheekverzekering gelden. Meer informatie vind je ook op de site van de Belastingdienst.

Een hypotheekverzekering is bijna altijd verpand aan de verstrekker van de lening (bank). De leningverstrekker is dan de pandhouder. De pandhouder heeft op de einddatum van de verzekering als 1e recht op de uitkering. De leningverstrekker heeft dan de zekerheid dat de lening kan worden afgelost.

Lijfrenteverzekering

Wat je precies kunt doen met je lijfrenteverzekering hangt af van veel factoren: Wanneer is de verzekering gesloten? Aan welke fiscale regels moet je voldoen? Of wat wil je precies doen met het vrijgekomen kapitaal? Wij hebben al deze mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Kapitaalverzekering (box 3)

Als je kapitaalverzekering de einddatum bereikt dan ontvangt de begunstigde op de verzekering het opgebouwde of verzekerde bedrag uit de verzekering. Vaak is deze uitkering belastingvrij. Dit hangt wel af van een aantal belastingvoorwaarden. Je adviseur kan je vertellen welke voorwaarden voor je verzekering gelden. Meer informatie vind je ook op de site van de Belastingdienst.

Laat je goed adviseren.

Wat is voor jou het beste? Dat ligt aan jouw persoonlijke situatie en wensen. Interpolis vindt het belangrijk dat je je goed laat adviseren door een financieel adviseur. Interpolis adviseert niet zelf en werkt daarom samen met adviseurs van de Rabobank.

Producten van Interpolis kun je alleen veranderen via je tussenpersoon. En wil je een nieuwe verzekering bij Interpolis afsluiten? Dan kan dat alleen bij de Rabobank.

Maak je keuze op tijd.
Tot 31 december van het jaar nadat je verzekering stopt, heb je de tijd om een keuze te maken. Maak je binnen deze termijn geen keuze? Dan heeft dat fiscale gevolgen. Op de website van de Belastingdienst lees je hier meer over. 

Een adviseur of tussenpersoon geeft advies.
Vaak betaal je kosten voor een advies. Vraag je adviseur of tussenpersoon hiernaar. Je bepaalt natuurlijk zelf bij wie je een verzekering afsluit. En je bent vrij of je je wel of niet laat adviseren.

Meer over levensverzekeringen

Mijn lijfrente komt vrij

Ongeveer 3 maanden voordat je verzekering de einddatum bereikt stuurt Interpolis je een brief.
Belastinginformatie

Aan het begin van ieder jaar stuurt Interpolis haar klanten een Opgave Belastingdienst.
Levensverzekering

Er zijn verschillende redenen om een Levensverzekering af te sluiten.