Veiligheid van uw medewerkers

  Hoe vergroot ik de veiligheid van mijn medewerkers?

  De werkgever is verplicht om te zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving voor zijn medewerkers en zichzelf. Daarvoor moet hij de Arbowet naleven. Volgens de Arbowet moet de werkgever bijvoorbeeld:
  • een ziekteverzuimbeleid voeren
  • voorlichting en instructie geven over veilig werken
  • voor veilige middelen en werkmethoden zorgen
  • ongevallen op de werkplek onderzoeken, registreren en melden
  U bent verplicht om hiervoor de volgende middelen in te zetten:
  • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • plan van aanpak
  • preventiemedewerker

  Welk risico loop ik?

  U loopt het risico dat uw medewerkers ziek worden door het werk of een ongeluk krijgen op het werk. Dat is niet alleen vervelend voor uw medewerker, maar heeft ook impact op uw bedrijf. U moet het loon van uw zieke medewerker doorbetalen, een vervanger regelen en voldoen aan alle regels uit de Wet verbetering poortwachter, zoals de begeleiding van uw medewerker in zijn re-integratieproces. Wij zetten alvast de meest voorkomende risico’s voor personeel op een rij.

  Als u uw medewerkers onvoldoende beschermt, overtreedt u de Arbowet. U kunt dan aansprakelijk gesteld worden voor het letsel van uw medewerker. En u kunt een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen.

  Verzekeren kan anders

  Verzekeren is niet de enige oplossing voor uw risico's, liever helpen wij u om schade te voorkomen. Want dan helpen wij u pas écht, vinden wij. Daarom geven wij u graag tips om de veiligheid in uw bedrijf te verbeteren. Bovendien ontwikkelden we preventiediensten speciaal voor ondernemers. Zodat u in bedrijf blijft.

  Hoe beperk ik de risico's?

  1. Werk volgens de arbeidshygiënische strategie
   Risico’s beperken begint niet met het uitdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen. U pakt het risico aan bij de bron. In dit blog leest u waarom persoonlijke beschermingsmiddelen niet altijd de meest veilige oplossing zijn
  2. Creëer een veilige bedrijfscultuur
   Is het gebruikelijk in uw bedrijf om de veiligheidsregels in acht te nemen? Hoe scherp ziet u hierop toe? En geeft u zelf wel het goede voorbeeld? In dit blog leest u hoe belangrijk de bedrijfscultuur is voor de veiligheid.
  3. Houd medewerkers betrokken bij veiligheid
   Vraag medewerkers om onveilige situaties direct te melden. Zodat u samen de veiligheid op de werkvloer kunt verbeteren.
  4. Let op uw nieuwe medewerker én ervaren medewerker
   Nieuwe medewerkers hebben duidelijke instructies nodig om ongelukken door beginnersfouten te voorkomen. Bij ervaren medewerkers kan de aandacht voor veiligheid juist verslappen. Houd veiligheid dus voortdurend op de agenda.
  5. Aandacht voor veiligheid helpt
   Veiligheidsbewustzijn helpt onveilig gedrag te voorkomen. Zowel op het werk als thuis. In dit blog leest u wat de meest voorkomende risico’s voor uw medewerkers zijn. En hoe u ze kunt helpen om letsel te voorkomen.

  Welke oplossingen zijn er?

  Wij helpen u graag om uw onderneming veiliger te maken. Zoals een deskundig advies voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. Of hulp bij het opstellen van de wettelijk verplichte RI&E.


  In onze preventiewinkel vindt u meer oplossingen om uw onderneming veiliger te maken en de risico’s voor u en uw medewerkers te beperken. Zoals professionele brandbeveiliging, brandladders, een controle van de brandblussers in uw bedrijf en een training in het gebruik van kleine blusmiddelen

  Verzekeren

  Met een loondoorbetalingsverzekering verzekert u de loonkosten van een zieke medewerker. Met de complete verzuimverzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak of Interpolis WerkAttent verzekert u zich van loondoorbetaling én hulp bij re-integratie.

  Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Met de Interpolis WGA Eigenrisicodragersverzekering verzekert u uw financiële risico’s. Wij regelen en vergoeden alle re-integratieactiviteiten na 104 weken en regelen uw eigenrisicodragerschap voor u.

  Met Interpolis InkomenVoorElkaar® biedt u uw medewerkers inkomenszekerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

  Uw werkgeversaansprakelijkheidsrisico verzekert u met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

  Meer informatie over personeel

  In het dossier Personeel leest u wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf als u medewerkers in dienst neemt. Met welke risico’s u rekening moet houden, hoe u deze risico’s beperkt en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.