Preventiekaart Elektra

Een groot deel van de branden bij MKB-bedrijven wordt veroorzaakt door elektra. In elektrische installaties die worden overbelast of niet goed worden onderhouden, kan zich plaatselijk veel warmte ontwikkelen.


Die warmte kan de oorzaak zijn van het ontstaan van een brand. Omdat er steeds meer apparatuur op de elektrische installatie wordt aangesloten, is de kans op brand door elektra de afgelopen jaren flink gestegen. Gelukkig kunt u zelf al heel veel doen om de kans op brand door elektra te verkleinen. Interpolis geeft u graag advies. In deze preventiekaart staan tips over:

  1. Aarding
  2. De elektrische installatie zelf
  3. Alles wat is aangesloten op de elektrische installatie
  4. Schakel altijd de deskundige in!

 

Meer informatie over brandrisico's

In het dossier Brand geven we u inzicht in het ontstaan van brand en tips om brand te voorkomen. Ook leest u wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf een brand wél overleeft.