Regelapparatuur

  Aanschaf en aanleg

  Een storing in de elektriciteitstoevoer is een belangrijke oorzaak van uitval van regelapparatuur.

  Onze tips
  • Zorg bij aanleg voor een goede overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening.
  • Zorg voor een overbruggingsschakelaar op de klimaat- of frequentieregelaar. De ventilator kan dan handmatig draaien. 
  • Laat een opleveringsinspectie volgens de eisen in de NEN 1010 uitvoeren bij aanleg of uitbreiding van uw elektrische installatie. 
  • Installeer een alarm met een bewaakte verbinding. U wordt dan gewaarschuwd als de alarmering niet functioneert.

  Doormelding alarm

  Alarmering via de traditionele telefoonlijn stopt. Digitale IP-melders vervangen analoge alarmmelders, maar internet is niet betrouwbaar voor alarmering. Zeker in buitengebieden is internet vaak traag en niet altijd beschikbaar. Een alarmmelding via de satelliet – speciaal voor agrariërs – is wel een goed alternatief. Dit AgroAlarm® maakt gebruikt van een bewaakte satellietverbinding met back-up en automatische meldcentrale. Een alarmsysteem met maximale zekerheid voor de agrarische sector. 

   

  Meer informatie vindt u op www.agroalarm.nl.

   

  Publicaties over AgroAlarm®

  Pluimveeweb: Nieuw betrouwbaar alarmsysteem

  Boer en Bouw: Adequate alarmering essentieel voor dierenwelzijn, continuïteit en imago 

  Varkensbedrijf: Continuïteit kun je managen

  Onderhoud

  Naast een storing in de elektriciteitstoevoer zijn slijtage en ouderdom belangrijke oorzaken van uitval van regelapparatuur. Onderhoud uw installatie daarom goed.

  • Laat uw totale elektrische installatie elke 5 jaar keuren volgens de eisen in de NEN 3140. 
  • Test uw alarminstallatie wekelijks, bekijk ook onze Testkaart alarmering.
  • Vervang de accu van de alarmkiezer om de 2 jaar. 
  • Gebruik verbreekcontacten op de alarmingangen. Kabelbreuk of een slecht alarmcontact wordt dan direct opgemerkt. 
  • Sluit een onderhoudscontract af voor uw regel- en alarmeringsapparatuur. 
  • Bestrijd ongedierte. Muizen kunnen kabels flink beschadigen.

  Handel snel bij een alarmmelding

  Zorg dat u het alarm kunt ontvangen:
  • Doormelding naar een semafoon geeft meer zekerheid dan doormelding naar een mobiele telefoon.
  • Zorg dat er altijd iemand is die een alarm kan opvolgen. 
  • Stel de telefoonkiezer in op ‘reset door terugbellen’. 
  • Stel zo kort mogelijke vertragingstijden in in de alarmmelder en telefoonkiezer. 
  • Bel de alarmmelder na onweer.

  Vraag advies aan onze technische specialisten

  Zij denken graag met u mee over de beste oplossing voor uw bedrijf. U bereikt hen via uw verzekeringsadviseur.