Klimaatverandering

Hoe bereid je jouw bedrijf voor op klimaatverandering?

Als de klimaatscenario’s van het KNMI werkelijkheid worden, zal de schade in de agrarische sector toenemen. Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de volgende zaken:
  • Wat kun je doen om schade te voorkomen of te beperken?
  • Zijn de grenzen bereikt van wat agrariërs zelf kunnen doen om schade door extreem weer tegen te gaan?
  • Op welke manier is het risico het beste af te dekken? Met een verzekering of door inzet van andere financierings- of reserveringsmogelijkheden?
  • Blijft schade door weeromstandigheden betaalbaar te verzekeren?
Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe vragen en een roep om oplossingen.

Samen zoeken we naar passende oplossingen

Inspelen op veranderend weer, en zoeken naar passende oplossingen, vraagt om samenwerking met verschillende partijen en belanghebbenden.

Interpolis wil een actieve rol vervullen in het vinden van preventieve oplossingen om schade door extreem weer te beperken. Agrarische bedrijfscontinuïteit is daarbij het uitgangspunt. Onze gesprekpartners zijn LTO, Natuur- en Landbouworganisaties, het Verbond van Verzekeraars, de overheid, de Waterschappen en vooral de agrarische ondernemer(s) zelf. In de zoektocht naar oplossingen, kan ook de veredeling een goede toevoeging zijn.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!