Whitepaper Brand door onveilige elektra

Het risico op brand door onveilige elektra wordt door ondernemers vaak onderschat. De elektrische installatie is het hart van uw bedrijf. Bij uitval ligt alles stil. Jaarlijks heeft elektrische onveiligheid bij bedrijven zo’n 500 tot 1.000 branden tot gevolg.

Daarom is het belangrijk dat de elektrische installatie, de apparaten en machines en aangesloten apparatuur van uw bedrijf in orde zijn. Uit onderzoek blijkt dat de meeste ongelukken met elektriciteit ontstaan door achterstallig onderhoud of ondeskundigheid van medewerkers.

In dit whitepaper leest u wat u en uw medewerkers kunnen doen om uw elektrische installatie in topconditie te houden en brand en bedrijfsschade te voorkomen.

Meer informatie over brandrisico's

In het dossier Brand geven we u inzicht in het ontstaan van brand en tips om brand te voorkomen. Ook leest u wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf een brand wél overleeft.