Whitepaper De drie grootste risicos in de houtbewerkingsindustrie

Houtbewerken is een prachtig vak, dat al bestaat sinds mensenheugenis. Toen nog werd gewerkt met alleen hamer en beitel, waren de gevaren te overzien.

 

Maar tegenwoordig kleven er aan het werk in de houtbewerkingsindustrie flinke risico’s. Wie werkt met houtbewerkingsmachines, loopt dagelijks kans op snijwonden, beknelde ledematen of erger. En de stof die vrijkomt bij machinale houtbewerking brengt bovendien niet alleen een gezondheidsrisico, maar ook een brandrisico met zich mee.

 

De belangrijkste risico’s in de hout-, timmer-, en meubelindustrie zijn:
- machineonveiligheid
- blootstelling aan houtstof
- explosiegevaar en brand

Met slimme preventiemaatregelen voorkomt u dat uw bedrijf in de as wordt gelegd en dat uw medewerkers gewond raken of ziek worden. De risico’s voor uw medewerkers verkleinen en de continuïteit van uw bedrijf waarborgen  doet u onder andere met een elektrakeuring. In dit whitepaper leest u meer over preventiemaatregelen.