Over Interpolis

Whitepaper De drie grootste risico's in de houtbewerkingsindustrie

Houtbewerken is een prachtig vak, dat al bestaat sinds mensenheugenis. Toen nog werd gewerkt met alleen hamer en beitel, waren de gevaren te overzien.

 

Maar tegenwoordig kleven er aan het werk in de houtbewerkingsindustrie flinke risico’s. Wie werkt met houtbewerkingsmachines, loopt dagelijks kans op snijwonden, beknelde ledematen of erger. En de stof die vrijkomt bij machinale houtbewerking brengt bovendien niet alleen een gezondheidsrisico, maar ook een brandrisico met zich mee.

 

De belangrijkste risico’s in de hout-, timmer-, en meubelindustrie zijn:
- machineonveiligheid
- blootstelling aan houtstof
- explosiegevaar en brand

Met slimme preventiemaatregelen voorkom je dat je bedrijf in de as wordt gelegd en dat je medewerkers gewond raken of ziek worden. De risico’s voor je medewerkers verkleinen en de continuïteit van je bedrijf waarborgen doe je onder andere met een elektrakeuring. In de whitepaper lees je meer over preventiemaatregelen.