Over Interpolis

Whitepaper Stofexplosie

In Nederland komt gemiddeld 1 keer per week een stofexplosie bij een bedrijf voor. Gelukkig zijn de meeste stofexplosies zo klein van omvang dat de schade meevalt. Sommige explosies zijn echter zeer hevig en met catastrofale gevolgen. Stofontploffingen gaan vaak gepaard met brand. De brand kan de inleiding zijn voor de ontploffing of andersom. In Nederland doen zich zo’n 20 keer per jaar stofexplosies voor waarbij gewonden vallen.


Wat weinig mensen weten, is dat veel soorten stof explosief zijn. Zelfs iets schijnbaar onschuldigs als melkpoeder kan ontploffen. Sta daarom eens stil bij de mogelijke risico’s van de stoffen die je gebruikt of produceert en neem maatregelen om explosies te voorkomen. In de whitepaper lees je er alles over!