Zwanger worden


  Als u zwanger wilt worden is het goed stil te staan bij uw leefwijze. Door een gezonde leefwijze draagt u al voor de bevruchting bij aan de gezondheid van uw baby. Bovendien verhoogt u daarmee de kans op een zwangerschap. Hebt u behoefte aan meer begeleiding of lukt het niet om op een natuurlijke wijze zwanger te raken, dan helpen wij u advies in te winnen bij een verloskundige of gynaecoloog.
   
  Vruchtbaarheidsbehandelingen
  Als het niet lukt om zwanger te worden kunt u daar mogelijk een behandeling voor volgen. Uw huisarts kan u doorverwijzen. U krijgt eerst een aantal onderzoeken om te bepalen wat de oorzaak van verminderde vruchtbaarheid kan zijn. Welke behandelingen zijn er?

  IVF/ICSI

  Bij IVF (in vitro fertilisatie) vindt bevruchting in een laboratorium plaats, waarna de eicel in de baarmoeder wordt teruggeplaatst om een zwangerschap te realiseren. ICSI (intracytoplasmatische injectie) lijkt hier erg op maar hier wordt 1 geselecteerde zaadcel in een laboratorium rechtstreeks in de eicel ingebracht. Als er embryo's ontstaan wordt de eicel weer in de baarmoeder teruggeplaatst.

  Fasen IVF

  Vanuit de basisverzekering hebt u recht op 3 pogingen IVF per zwangerschap zolang u nog geen 43 bent. Een poging omvat maximaal het opeenvolgend doorlopen van de volgende 4 fasen:

  1. rijping van eicellen door hormonale behandeling in het lichaam van de vrouw;
  2. de follikelpunctie (het verkrijgen van rijpe eicellen);
  3. bevruchting van eicellen en het opkweken van embryo's in het laboratorium;
  4. de terugplaatsing van een of twee ontstane embryo's in de baarmoederholte teneinde een zwangerschap te doen ontstaan.

  Daarbij geldt dat bij de eerste en 2e poging, slechts 1 embryo mag worden teruggeplaatst, als u de leeftijd van 38 jaar nog niet heeft bereikt. 

  Wat betekent een poging?
  Een poging gaat pas als een poging tellen indien er een geslaagde follikelpunctie heeft plaatsgevonden. Alleen pogingen die zijn afgebroken voordat er sprake is van een doorgaande zwangerschap tellen mee voor het aantal pogingen. Een nieuwe poging na een doorgaande zwangerschap geldt als een eerste poging.

  Het terugplaatsen van ingevroren embryo’s valt onder de IVF-poging waaruit zij zijn ontstaan.

   

  Wat betekent een doorgaande zwangerschap?

  • Bij een fysiologische (spontane) zwangerschap wordt onder een doorgaande zwangerschap verstaan: een zwangerschap van ten minste 12 weken gemeten vanaf de 1e dag van de laatste menstruatie.
  • Bij een zwangerschap na een IVF-behandeling wordt onder een doorgaande zwangerschap verstaan: een zwangerschap van ten minste 10 weken te rekenen vanaf de follikelpunctie of,
  • indien de IVF heeft plaatsgevonden doormiddel van het terugplaatsen van ingevroren embryo’s, een zwangerschap van ten minste 9 weken en 3 dagen te rekenen vanaf de implantatie.

  Naar de vergoedingenpagina IVF/ICSI

  Invriezen van humane eicellen en embryo's

  U kunt op medische indicatie uw eicellen of embryo’s laten invriezen, zodat deze op een later tijdstip in de baarmoeder teruggeplaatst kunnen worden.


  Medische indicaties

  • Chemokuren die een risico op een permanente vruchtbaarheidsstoornis met zich meebrengen.
  • Bestralingstherapie waarbij de ovaria (eierstokken) in het stralingsveld liggen en permanente schade kunnen oplopen.
  • Operatieve behandelingen waarbij op medische indicatie beide ovaria of grote delen daarvan moeten worden verwijderd.
  • Vrouwen met Fragiele X syndroom, Turner syndroom (XO) of galactosemie omdat zij een aantoonbaar verhoogd risico op premature ovariële insufficiëntie (POI) (vóór de 40e verjaardag) hebben.   

  Bij medische indicaties bestaat de behandeling uit:

  • follikelstimulatie;
  • eicelpunctie;
  • vitrificatie van eicellen.

  IVF-gebonden indicaties:

  • tijdens het verloop van een IVF poging (mits deze poging op zich onder de basisverzekering valt):
  • bij onverwacht ontbreken van zaadcellen van voldoende kwaliteit;
  • invriezen van eicellen in plaats van invriezen van embryo’s.

  Voor het tot stand laten komen van een zwangerschap na ontdooiing van ingevroren eicellen bent u aangewezen op fase 3 en 4 van de IVF behandeling:

  • bevruchting van eicellen en het opkweken van embryo's in het laboratorium;
  • de terugplaatsing van een of twee ontstane embryo's in de baarmoederholte een zwangerschap ontstaan. Daarbij geldt dat u op het moment van terugplaatsing de leeftijd van 43 jaar nog niet mag hebben bereikt.
  Naar de vergoedingenpagina Invriezen eicellen

  Invriezen van sperma

  Invriezen van sperma
  U hebt recht op het verzamelen, invriezen en bewaren van sperma als u door een medische behandeling onvruchtbaar kunt worden. Het invriezen maakt dan deel uit van de medische behandeling, zoals bijvoorbeeld:
  • een grote operatie aan/om de geslachtsdelen;
  • een chemotherapie en/of een radiotherapie waarbij de geslachtsdelen in het stralingsgebied vallen.

  Kunstmatige inseminatie
  Naast de IVF behandelingen (bevruchting in een laboratorium) zijn er nog andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen voor de vrouw die in Nederland als reguliere zorg gedaan en vergoed worden.

  Enkele voorbeelden zijn:

  • KI (Kunstmatige Inseminatie): Hierbij wordt zaad van de partner kunstmatig in de baarmoedermond ingespoten (Inseminatie betekent "inspuiten").
  • KID (Kunstmatige Inseminatie Donor): Dit is een bevruchtingspoging met donorzaad. De kosten van de donor en het donorzaad worden niet vergoed.
  • IUI (Intra Uteriene Inseminatie) al dan niet met donorsperma: Hierbij wordt het zaad niet in de baarmoedermond gespoten, maar rechtstreeks in de baarmoederholte.

  Deze behandelingen kunnen uitgevoerd worden als u nog geen 43 jaar bent.


  Lees meer informatie over deze vergoedingen