E-book: Cybersecurity in het MKB

Onderzoek: Cybersecurity in het MBK

Ondernemers kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met cybersecurity. Incidenten als gevolg van een aanval, diefstal of uitval kunnen ernstige gevolgen hebben voor ondernemers, zoals financiële schade of imagoschade. 

Onderzoek met Capgemini
IW delenij de resultaten van een onderzoek dat wij samen met onze partner Capgemini hielden onder ruim 500 ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Het onderzoek geeft inzicht in de stand van zaken omtrent cybersecurity binnen het MKB. Met de doelgroep MKB wordt in dit onderzoek uitgegaan van bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen euro en 2-249 medewerkers.

ebook rapport mkb cybersecurity