Ik krijg een huurverhoging

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan zijn er andere regels dan bij sociale huur. Lees wat u kunt doen.

Hebt u een huurwoning in de vrije sector?

De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale huurwoning hebt of een huurwoning in de vrije sector. De huurliberalisatiegrens en het moment waarop uw huurcontract is ingegaan zijn bijvoorbeeld bepalend voor de vraag of u een sociale huurwoning hebt of een huurwoning in de vrije sector.

Wanneer u wilt weten of u in een sociale huurwoning woont of in een huurwoning in de vrije sector? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Bij een geliberaliseerde huurwoning mag de verhuurder de huurprijs en de huurverhogingen zelf bepalen. De verhuurder mag de huurprijs dan 1 keer per 12 maanden verhogen.

De huurverhoging staat in het contract

Soms is in uw huurcontract vooraf opgenomen met welk percentage uw huur mag stijgen. Bijvoorbeeld op basis van de inflatiecorrectie en een bepaald percentage daar bovenop. U bent dan bij het begin van de huur akkoord gegaan met dit verhogingspercentage. De verhuurder is niet verplicht de huur met dit percentage te verhogen. Hij kan de huur ook met een lager percentage verhogen dan in het contract staat. Uw verhuurder mag de huur elke 12 maanden verhogen zoals in uw huurcontract is opgenomen.

Voorbeeld
In uw huurcontract staat het volgende: 'Elk jaar in de maand juli wordt de huurverhoging bepaald op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek plus een percentage van maximaal 3%.'

De verhuurder houdt zich niet aan het contract

Soms stelt de verhuurder voor om uw huur meer te verhogen dan in uw contract is afgesproken. Daar hoeft u dan niet mee akkoord te gaan. U kunt uw verhuurder schriftelijk laten weten dat u niet akkoord gaat met de huurverhoging.

De huurverhoging staat niet in het contract

Als in uw huurcontract niets staat over de huurverhoging, mag de verhuurder toch een voorstel doen voor een huurverhoging. Dit moet dan wel een redelijk voorstel zijn. De huur mag stijgen op basis van de geldende markthuurprijs. De verhuurder moet dan bij zijn verhogingsvoorstel een rapport voegen waaruit de markthuurprijs van vergelijkbare woningen in de omgeving blijkt. Dit betekent soms dat de huurprijs met een paar honderd euro per maand stijgt. Het voorstel kan als redelijker worden gezien als die verhoging wordt verspreid over 2 of 3 jaar.

Als u het niet eens bent met de verhoging, hoeft u niet akkoord te gaan. De verhuurder kan dan de rechter vragen om het huurcontract met u te beëindigen. De rechter beoordeelt altijd eerst of het voorstel van de verhuurder voor de huurverhoging redelijk is. Vindt de rechter het voorstel redelijk? Dan kan de rechter u nog een 1 maand geven om het voorstel alsnog te accepteren. Als u het voorstel dan niet accepteert zal de rechter het huurcontract beëindigen.

Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 385,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Maatwerk tegen vaste prijs


 • ​Ieder probleem is anders. Daarom leveren wij ook maatwerk.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.