Wat is het Lab?
Interpolis gelooft dat verzekeren anders kan. We willen meer veiligheid voor onze klanten maar weten nog niet altijd hoe we dat gaan realiseren. Het Lab is een initiatief waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en vervolgens samen kijken wat wel en niet werkt.

24-uurs sessie: Dé oplossing voor het terugdringen van afleiding door de smartphone in het verkeer

Meld u hier aan voor de sessie

"De oplossing voor het terugdringen van afleiding door de smartphone in het verkeer". Voor het veilig gebruik maken van een smartphone in het verkeer. 

Gebruik het formulier om u aan te melden.  

Waarom deze  24-uurs sessie?
Jarenlang daalde het aantal verkeersongevallen in Nederland. Sinds 2014 stijgt het aantal ongelukken weer. Afleiding speelt in 68% van de ongevallen een rol. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat het gebruik van de mobiele telefoon 1 van de grootste veroorzakers is. In 2016 overleden 629 mensen door verkeersongelukken. Dat vinden wij onacceptabel.

Als vervolg op de Interpolis ronde tafel conferentie Weg van verleiding, veilig gebruik van de smartphone in het verkeer van 8 juni 2018 organiseren we daarom een 24-uurs sessie. 

Doel van de sessie
Deze sessie heeft als doel om een concrete oplossing te bedenken om afleiding in het verkeer door de mobiele telefoon te verminderen. Een oplossing die zo is vormgegeven dat het alle verkeersdeelnemers in Nederland kan helpen om niet meer afgeleid te worden door de mobiele telefoon. Met de uitkomsten uit de ronde tafel conferentie hebben we de meest recente inzichten over dit probleem bij elkaar. Dat is de basis van waaruit we in teams deze 2 dagen gaan werken aan de oplossing om dit probleem aan te pakken.

We zoeken creatieve mensen die in teamverband mee kunnen bouwen aan het omzetten van inzichten in concrete plannen.

Datum: donderdag 6 en vrijdag 7 september 2018.
Aanvangstijd: 09:00 uur. 
Locatie: Caballero fabriek, Saturnusstraat 60 in Den Haag. Overnachting in The Hague Teleport hotel (op loopafstand van de Caballerofabriek).

Programma

Donderdag 6 september

09:00 - 09:30 uur inloop en koffie
09:30 - 10:30 uur check in + voorstelronde
10:30 - 12:00 uur recap inzichten ronde tafel conferentie
12:30 - 13:30 uur lunch
13:30 - 16.00 uur werken aan de oplossing
16:00 - 16:30 uur break
16:30 - 18:00 uur werken aan de oplossing
18:00 - 20:00 uur diner
20:00 - 21:30 uur werken aan de oplossing en checkout

Overnachting in the Hague Teleport Hotel

Vrijdag 7 september

09:00 - 09:30 uur check in 
09:30 - 12:00 uur werken aan de oplossing
12:00 - 13:00 uur lunch
13:00 - 15:00 uur werken aan de oplossing
15:00 - 15:30 uur pitch van de oplossing
15.30 - 16.00 uur vervolg en check out

Ons doel
25% minder verkeersongevallen in 2020. Lees hier waarom wij dat zo belangrijk vinden

Vragen of opmerkingen kunt u hier achterlaten, bellen naar 06 49 36 91 49 of mailen naar 24sessie@office-queens.nl. 

Register here to participate the session

"The solution for reducing the distraction by smartphones in traffic".

For safe use of smartphones in traffic.

Please use the form to register.

About the 24 hours session
For years, the number of traffic accidents in the Netherlands was decreasing. However, since 2014 it has been rising again. Distraction plays a role in 68% of the accidents. An American study has shown that mobile telephone use is one of the biggest causes. In 2016, 629 people died in traffic accidents. We think that’s unacceptable. We are organizing the 24 hours session as a follow-up to the round table conference Drive away from distraction, safe use of smartphones in traffic.

Goal of the session
The goal of the session is to make a solution to reduce the distraction in traffic caused by smartphones. A solution that is designed to help all traffic participants in The Netherlands to never be distracted by smartphones again. We have the most recent insights on this problem by using the results of the round table conference. These insights are the starting point for the 24 hours session.

We are looking for creative people who can work together as a team to convert insights into concrete plans.

Date: Thursday 6 & Friday 7 September 2018.
Start time: 9:00 am
Location: Caballero factory, Saturnusstraat 60 in The Hague

Program
Thursday 6 September 

09:00 – 09:30 Welcome + coffee
09:30 – 10:30 Check in + introduction
10:30 – 12:00  Recap insights round table conference
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 16:00 Working on the solution
16:00 – 16:30 Break
16:30 – 18:00 Working on the solution
18:00 – 20:00 Dinner
20:00 – 21:30 Working on the solution + checkout

Overnight stay at The Hague Teleport Hotel

Friday 7 September 

09:00 – 09:30 Check in
09:30 – 12:00 Working on the solution
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Working on the solution
15:00 – 15:30 Pitch about the solution
15:30 – 16:00 Continuation + checkout

Our goal 
25% fewer traffic accidents by 2020. Read here why we think this is so important

If you have any further questions or comments, you can leave them here or call 06 49 36 91 49.