Wat is het Lab?
Interpolis gelooft dat verzekeren anders kan. We willen meer veiligheid voor onze klanten maar weten nog niet altijd hoe we dat gaan realiseren. Het Lab is een initiatief waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en vervolgens samen kijken wat wel en niet werkt.
Wat is het Lab?

Ondernemen

Dit valt ons op. 
Bijna 40% van de ondernemers krijgt met inbraak te maken
Bijna 40% van de ondernemers krijgt wel eens met een inbraak te maken
Waterschade door defecte waterleiding
Ruim de helft van de waterschades ontstaat door defecten aan waterleidingen
Risico op brand bedrijf
40% van de bedrijven die te maken krijgt met een grote brand gaat binnen een jaar failliet
icoon manifest
Hier gaan we voor.
Je bent ondernemer, dus je weet: risico’s zijn er altijd. En natuurlijk laat je daardoor je plezier van het ondernemerschap niet ontnemen. Maar het is goed om je te realiseren dat risico’s zoals inbraak, brand of cybercriminaliteit altijd op de loer liggen.