Wat is het Lab?
Interpolis gelooft dat verzekeren anders kan. We willen meer veiligheid voor onze klanten maar weten nog niet altijd hoe we dat gaan realiseren. Het Lab is een initiatief waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en vervolgens samen kijken wat wel en niet werkt.
Wat is het Lab?
Startpunt #Ambitie02:

Bedrijventerreinen worden veiliger en duurzamer met slimme verlichting en een app

  • Proeftuin ‘Veilige en duurzame bedrijventerreinen’

  • De eerste resultaten

Interpolis maakt Bedrijventerrein Kreitenmolen veiliger

Bedrijventerreinen worden veiliger en duurzamer met slimme verlichting en een app

Veel terreinen kampen met problemen
Bedrijventerreinen kampen met problemen zoals criminaliteit, parkeeroverlast en verloedering. Ondernemers voelen zich onveilig en er kan schade ontstaan. Jaarlijks keren alle verzekeraars samen bijna 200 miljoen uit aan schade op en rond bedrijventerreinen. Dit is alle schade. Ook bijvoorbeeld letselschade.

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor onze economie
Hier bevindt zich 32% van de werkgelegenheid. De Nederlandse economie verliest aan waarde omdat terreinen minder aantrekkelijk worden voor klanten en nieuw te vestigen ondernemingen.

Nieuwe technologieën kunnen de veiligheid verhogen en schade voorkomen
Slimme verlichting in combinatie met een app helpen ondernemers op bedrijventerreinen hun omgeving veiliger, duurzamer en aantrekkelijker te maken én te houden. Ook versterkt het de onderlinge samenhorigheid.