Wat is het Lab?
Interpolis gelooft dat verzekeren anders kan. We willen meer veiligheid voor onze klanten maar weten nog niet altijd hoe we dat gaan realiseren. Het Lab is een initiatief waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en vervolgens samen kijken wat wel en niet werkt.

Uw privacy en Achmea

Interpolis is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als Interpolis werken wij natuurlijk ook volgens de eisen van de Wbp. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze Gedragscode zijn de regels van de Wbp uitgewerkt voor banken en verzekeraars

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om:
 • uw aanvraag te verwerken;
 • overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren;
 • wetenschappelijk-, statistisch- en/of marktonderzoek te doen;
 • te voldoen aan de wet;
 • u te informeren over andere of vergelijkbare producten en diensten van de Achmea Groep;
 • te delen met onderdelen (entiteiten) binnen de Achmea Groep;
 • te delen met zakelijke partners als dat nodig is. Zoals bijvoorbeeld schadeherstelbedrijven of expertise bureaus.

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst 
Bij deelname aan activiteiten aan het LAB hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw emailadres, telefoonnummer. 

Wij leggen contactmomenten vast

Veel contacten tussen u en Interpolis kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter) verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij krijgen van u of van de social media partij kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden, persoonlijke aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij verwerken openbare data en data van marktonderzoeksbureaus

Voor het aangaan van de overeenkomst en de kwaliteit van onze data gebruiken we ook openbare data. Denkt u daarbij aan data van het Kadaster of de RDW. Daarnaast gebruiken wij data van marktonderzoeksbureaus. Deze data gebruiken wij onder meer voor marktanalyses. En om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen.

Wij gebruiken cookies op onze website 

www.interpolis.nl
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies.
Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst waar u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De data die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen.

Cookies van derden
We kunnen ook cookies plaatsen op websites van anderen. Bijvoorbeeld met internetadvertenties. Bezoekt u die websites? Dan kunnen we u hiermee gerichte aanbiedingen doen. Dat kan voor producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. Om de resultaten van cookies van derden te bepalen en analyseren werken we samen met partijen die gespecialiseerd zijn in advertentietechnologieën.
 
Overzicht cookies
We maakten een overzicht van cookies. Dit overzicht gaat over cookies die we op onze eigen website hebben staan en cookies die gegevens bij een andere website kunnen plaatsen. In dit overzicht kunt u lezen:
 • welke partij cookies (gegevens) plaatst;
 • wat we met de gegevens doen die we uit de cookies verkrijgen;
 • hoe lang we gegevens bewaren;
 • wat het voor u en de werking van de website betekent als u cookies weigert.

Bekijk het cookie-overzicht.

Verwijderen van cookies
Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van onze website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen vindt u in de 'Help' functie van uw browser.

Op www.youronlinechoices.com kunt u cookies van derden centraal verwijderen, zodat deze bestanden niet bij een andere website teruggeplaatst worden. 

Wilt u precies weten welke gegevens wij verwerken?
We hebben de verwerking van persoonsgegevens door de onderdelen binnen Achmea aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik op 'Melden', 'Meldingenregister' en vul bij 'Zoeken naar verwerkingen' de naam 'Achmea' in. Daar leest u welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doeleinden.