Wat is het Lab?
Interpolis gelooft dat verzekeren anders kan. We willen meer veiligheid voor onze klanten maar weten nog niet altijd hoe we dat gaan realiseren. Het Lab is een initiatief waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en vervolgens samen kijken wat wel en niet werkt.
Wat is het Lab?

Resultaten experiment ‘vroegtijdige zorgverlening op afstand’ zijn positief

  • De smartphone beïnvloedt het stressniveau

  • Experiment: doe je mee aan de Digital Detox Challenge?

  • Slaap beïnvloedt hoe goed we met stress om kunnen gaan

  • Experiment: doe je mee aan de Slaapchallenge?

  • Resultaten Digital Detox en Slaapchallenge

  • Experiment: hulp op afstand effectief?

  • Resultaten experiment ‘vroegtijdige zorgverlening op afstand’ zijn positief

  • Experiment: Chiller app

Begin 2019 startten we met 50 millennials het experiment met de Mentale Gezondheidsnavigator van Best Doctors. Met het experiment wilden we onderzoeken of vroegtijdige zorgverlening op afstand bij millennials met burn-outklachten, leidt tot een aantoonbaar beter welbevinden. Ook wilden we weten wat millennials van deze innovatieve virtuele dienst van Best Doctors vonden.

De Mentale Gezondheidsnavigator. Hoe werkt het?

Tijdens het experiment hadden de deelnemers via videoconferentie contact met een psycholoog. Die stelde vast of er sprake was van burn-outklachten en/of andere (psychische) klachten. Een persoonlijke begeleider (navigator) hielp de deelnemers op weg binnen de ingewikkelde wereld van zorgverlening voor een eventuele vervolgbehandeling. Het voordeel? Deelnemers hoefden de deur niet uit voor professionele hulp, al het contact verliep telefonisch en online. Bovendien waren de professionals beschikbaar wanneer het hen uitkwam, dus ook ’s avonds of in het weekend.

Vroegtijdige zorgverlening op afstand werkt én wordt gewaardeerd

Om het effect van de hulp te meten vulden de deelnemers voorafgaand aan het traject, direct na afloop én na 3 maanden een vragenlijst in. Deze vragenlijst meet het ‘emotioneel welbevinden’. Het resultaat: direct na de diagnose stijgt het ‘emotioneel welbevinden’ met 18%. Na 3 maanden is dit verder gestegen naar 40%. Daarbij gaven de deelnemers het traject een 8,1. Ook het op afstand spreken met een psycholoog (86%) en de support van de navigator (98%) werd positief beoordeeld. Enkele reacties:

“Ik ben heel positief over de videoconferentie optie. Je hoeft de deur niet uit en je kunt zo in je eigen vertrouwde omgeving spreken. Het lukt mij dan beter om los te komen en meer openlijk te praten over mijn gevoelens dan wanneer ik naar een kliniek zou moeten waar je op iemand anders terrein bent.”

“Het gesprek gaf mij een goed inzicht in hoe ik rustmomenten kon inbouwen tijdens mijn dag. Op dit moment ervaar ik daardoor minder stress…"

We onderzoeken de mogelijkheden waarop we de Mentale Gezondheidsnavigator kunnen aanbieden

De vroegtijdige hulp op afstand heeft een positief effect op het emotioneel welbevinden. Ook zijn de deelnemers heel tevreden over de oplossing. De resultaten van het experiment zijn dus positief. We onderzoeken nu hoe we de Mentale Gezondheidsnavigator kunnen opnemen in onze dienstverlening. Doel is zo veel mogelijk mensen met burn-outklachten vroegtijdig hulp te bieden. Hiermee willen we het welbevinden vergroten, maar ook de kosten die gemoeid gaan met langdurige uitval door een burn-out terugdringen.