Kinderen veilig de weg op met WegWijsVR

Interpolis en Zwijsen ontwikkelen WegwijsVR, een online en virtuele leeromgeving om kinderen op een veilige manier ervaring op te doen in het verkeer.

Kinderen nemen op steeds latere leeftijd zelfstandig deel aan het verkeer en het wordt steeds drukker op de weg. Interpolis en Zwijsen sloegen de handen ineen en ontwikkelden een verkeersmethode die op een speelse manier traint op een set basisvaardigheden voordat ze zich in het verkeer begeven.
Uit onderzoek van Interpolis en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat de meeste kinderen onvoldoende verkeersvaardig zijn op het moment dat ze zelfstandig naar school moeten lopen of fietsen. WegwijsVR is ontwikkeld voor kinderen in de groepen 5 tot en met 8. Kinderen krijgen hiermee de kans om eindeloos online te oefenen in het verkeer, zonder dat er onveilige situaties ontstaan op de weg. Via een tablet, smartphone of Chromebook wordt de ervaring zo realistisch mogelijk gemaakt. Naast de virtuele en online oefeningen zijn er werkboeken. Leerkrachten kunnen via dashboards resultaten bijhouden, zowel klassikaal als individueel.

Zoveel mogelijk verkeerservaring opdoen

Met deze verkeersmethode wil Interpolis alle kinderen de kans geven om zoveel mogelijk verkeerservaring op te doen. Het grote voordeel van een methode die ook virtueel en online te volgen is, is dat kinderen op hun eigen niveau eindeloos kunnen oefenen. Zo kunnen ook de kinderen die bijvoorbeeld erg weinig fietsen hun verkeersvaardigheid naar een hoger niveau tillen. Want uiteindelijk geldt dat kinderen vooral leren en ervaring opdoen door te doen.

Pas de theorie toe in de praktijk

Naast de virtuele lesmethode blijft het voor ouders en kinderen natuurlijk belangrijk om óók buiten te oefenen met fietsen. WegwijsVR is een mooie combinatie tussen theorie en praktijk, maar daarnaast blijft fysiek oefenen in het verkeer erg belangrijk om verkeersvaardigheden onder de knie te krijgen. Juist ook voor jonge kinderen, zodat zij goed voorbereid de weg op gaan als ze bijvoorbeeld zelfstandig naar de middelbare school gaan fietsen.
Waarom houdt Interpolis zich hier mee bezig?

Nul verkeersdoden in 2050

Dat is de uitgesproken ambitie van het kabinet. Interpolis committeert zich aan deze ambitie en wil zich maximaal inzetten om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat doen we door in te zetten op gedragsverandering en initiatieven die je helpen om veilig thuis te komen. Zoals onze Phono- en Automodus-apps, en ons onderwijsprogramma WegWijsVR. Ook werken we in Nederland en Europa samen met de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties.