Dit verandert er in de basis zorgverzekering van 2021

Iedere 3e dinsdag van september, op Prinsjesdag, maakt de regering de plannen voor het aankomende jaar bekend in de miljoenennota. Hierin worden ook de veranderingen in de basisverzekering aangekondigd. Wij zetten voor je op een rij wat er in de basisverzekering voor 2021 verandert.

Wat is de basisverzekering?

De basisverzekering is bedoeld om iedereen te verzekeren van zorg die medisch noodzakelijk is. Het wordt daarom ook wel een ziektekostenverzekering of zorgverzekering genoemd. Een basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dit is dus bij iedere zorgverzekeraar gelijk. Je kunt deze basisverzekering uitbreiden met aanvullende verzekeringen als je meer zorg verwacht te gebruiken in het aankomende jaar.

Dit verandert er in de basisverzekering

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie van 2021 met enkele euro’s per maand stijgt. Uiterlijk 12 november maken zorgverzekeraars de maandelijkse premie bekend.


Doordat de premie stijgt, zal ook de maximale zorgtoeslag in 2021 worden verhoogd om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen. Voor alleenstaanden stijgt de maximale toeslag met ongeveer € 44,- per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale toeslag met ongeveer € 99,-.

Het eigen risico blijft gelijk

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het eigen risico gaat zijn. Ook in 2021 blijft het verplicht eigen risico € 385,-. Maak je gebruik van zorg uit de basisverzekering? Dan betaal je dus de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf. Daarna ontvang je een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Welke nieuwe vergoedingen zitten er in de basisverzekering en welke zorgkosten vallen weg?

  • Vergoeding voor geneeskundige zorg en vervoer voor specifieke patiëntengroepen, zoals oudere mensen met complexe aandoeningen, mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking
  • Verhoging van het maximumaantal behandelingen fysio- en oefentherapie voor COPD-patiënten.
  • Geen eigen risico voor zorgkosten die voortkomen uit orgaandonatie.

Interpolis heeft 2 zorgverzekeringen

Je kunt kiezen uit basisverzekeringen: 

  • ZorgCompact is een online basisverzekering met 1 aanvullende verzekering.
  • ZorgActief is een basisverzekering met een uitgebreide pakketkeuze.

Zo kies je de zorgverzekering die bij je past.