Juridische hulp in trek door corona

Uit onderzoek van Interpolis blijkt dat 20% van de Nederlanders zich zorgen maakt over ontslag. Dit is 1 van de conclusies uit het onderzoek dat Interpolis uitvoerde onder 150 klanten. Verwacht wordt dat Nederland aan het begin staat van een grote ontslaggolf, als gevolg van de coronacrisis. Nederlanders bereiden zich hierop voor, blijkt uit de cijfers.

Interpolis baseert dit op de cijfers uit de eerste drie kwartalen van 2020. Nadat er in maart 2020 strenge maatregelen werden afgekondigd door het kabinet, steeg de hoeveelheid meldingen van ontslag met 10%. Na het ingaan van de lockdown werd er 33% meer ontslagen gemeld, ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Grote stijging arbeidsconflicten

Het aantal gemelde arbeidsconflicten bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) is in de eerste drie kwartalen van 2020 gestegen met 36% ten opzichte van diezelfde periode in 2019. De arbeidsconflicten zijn vooral Corona gerelateerd. Denk aan de vraag om een loonoffer, het inleveren van vakantiedagen, het moeten werken op plekken waar 1,5 meter afstand niet mogelijk is, of het verplicht moeten komen naar kantoor ondanks besmetting.

Ontslaggolf verwacht

Het aantal verzekerden dat zich meldt bij Interpolis neemt toe, zeker op het gebied van arbeidsrecht en rechtsbijstand. Experts van Interpolis verwachten dan ook dat Nederland aan de start staat van een grote ontslaggolf. Vooral in de horeca vallen er naar verwachting aan het begin van 2021 veel ontslagen. 

Zorgen om banen

Het grootste deel van de klanten die dit jaar een rechtsbijstandverzekering afsloot geeft aan geen specifieke reden te hebben. Toch geeft 20% van verzekerden aan zich zorgen te maken over de arbeidsrelatie met hun werkgever. Hiervan denkt bijna 40% wel eens aan het inschakelen van juridische hulp. Voor 11% speelt Corona een rol, omdat dit al zichtbare impact heeft op het bedrijf waar ze werken. De meeste verzekerden maken met het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering vooralsnog een preventieve keuze.

Rechtsbijstandverzekering

In het eerste half jaar van 2020 zijn er 12% meer rechtsbijstandverzekeringen verkocht ten opzichte van diezelfde periode in 2019. In het tweede kwartaal van 2020 was dit zelfs 19%. 
In het tweede kwartaal van 2020 zien we vooral in de verkoop van de aanvullende dekking Werk & Inkomen een opvallende stijging van 29% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Deze dekking is onder andere bedoeld voor hulp bij geschillen over arbeidsovereenkomsten.