Dit is er in 2021 veranderd voor huurder en huiseigenaar

Elk jaar zijn er nieuwe regels en tarieven op woongebied. Wij vatten de belangrijkste veranderingen van 2021 voor je samen.

Ben je huurder of (toekomstig) huiseigenaar?

Voor iedere groep gelden er andere regels. Daarom hebben we alle veranderingen in categorieën ondergebracht. Zo zie je meteen wat voor jou van belang is om te weten.

Veranderingen voor huurders

 • Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur
  Woningcorporaties houden bij de toewijzing van sociale huurwoningen rekening met het inkomen van de huurder. ’Passend toewijzen’ wordt dat genoemd. Maar het inkomen wordt op het moment van toewijzen getoetst. Daalt het daarna, dan kun je alsnog een bedrag betalen dat te hoog is voor je inkomen. Door de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen krijgen sommige huurders nu dan ook een eenmalige huurverlaging.

  Of jij recht hebt op een huurverlaging, hangt af van je inkomen, de grootte van je huishouden en je leeftijd. Meer weten over de regeling of over de specifieke bedragen? Lees er alles over.

Veranderingen voor huiseigenaren

 • Aanpassing subsidie voor verduurzaming huis
  Per 1 januari 2021 is de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) opgegaan in de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Eerder kreeg je via dat laatste potje alleen subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Maar als woningeigenaar kun je vanuit ISDE nu ook een tegemoetkoming voor isolatiemaatregelen en aansluiting op het warmtenet aanvragen. Het totale beschikbare subsidiebudget is wel kleiner geworden. Van 180 miljoen euro in 2020 naar 115 miljoen in 2021.

  Lees of je in aanmerking komt voor de investeringssubsidie. Ga je liever meteen aan de slag? Kijk dan op www.isoleerwijzer.nl. Antwoorden op de 9 meestgestelde vragen over energiebesparende subsidies vind je hier.

 • Woonlasten omhoog
  Huiseigenaren betalen in 2021 gemiddeld zo’n € 820,- aan afvalstofheffing, onroerendezaakbelasting en rioolbelasting. Dat is ruim 4% meer dan in 2020. De onroerendezaakbelasting stijgt met gemiddeld 3,1% en de afvalstofheffing met 7,3%, zo blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis. De precieze bedragen verschillen per gemeente.

  De verhoging van de woonlasten lijkt onder meer te maken te hebben met de hogere kosten voor het storten en verbranden van restafval, zo schrijft Vereniging Eigen Huis op haar website. De rijksoverheid heeft die verhoging ingevoerd om de recycling van afval te bevorderen. De extra kosten berekenen gemeenten in hun heffingen door.

 • Hypotheekrenteaftrek omlaag bij jaarinkomens hoger dan € 68.507,-
  De hypotheekrenteaftrek bij dit jaarinkomen is dit jaar 3 procentpunten lager dan in 2020. Het percentage daalt van 46% naar 43%. Mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf krijgen hierdoor minder fiscaal voordeel.

Veranderingen bij aankoop woning

 • Verhoging maximale hypotheek
  Tweeverdieners kunnen vanaf 2021 een hogere maximale hypotheek krijgen. Dit omdat het 2e inkomen nu voor 90% meetelt. Voorheen was dat 80%. Ook weegt een studieschuld iets minder zwaar mee, omdat de rente op die schulden gedaald is.

 • NHG-grens omhoog
  De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – het vangnet als je door financiële problemen vanwege werkloosheid, een scheiding of overlijden van je partner je hypotheek niet meer kunt betalen – is inhoudelijk veranderd. Voorheen kwam je in aanmerking als je een woning van maximaal € 310.000,- kocht. Die grens is opgehoogd naar € 325.000,-. En heb je energiebesparende maatregelen meegefinancierd? Dan is dat bedrag zelfs nog hoger: 6% (€ 344.500,-) om precies te zijn.

 • Hypotheek gemakkelijker voor senioren
  NHG komt dit jaar ook met een Tijdelijk Tekort-regeling voor partners die qua AOW-leeftijd verschillen. Want die senioren kunnen met een tijdelijk financieringstekort te maken krijgen. Het is dan vaak moeilijker om een hypotheek te krijgen. In de standaard hypotheektoets wordt ervan uitgegaan dat je voor je hypotheek altijd rente en aflossing betaalt. Ook als je in werkelijkheid helemaal niet aflost. Bij de Tijdelijk Tekort-regeling wordt alleen naar de werkelijke hypotheeklasten gekeken.

 • Overdrachtsbelasting voor starters en doorstromers tot 35 jaar
  Starters en doorstromers tot 35 jaar hoeven sinds 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting te betalen bij de aankoop van een woning. Dit scheelt ze 2% van de aankoopprijs, ongeacht de prijscategorie. Wel moeten ze dan zelf in die woning gaan wonen. En je mag maar 1 keer van de regeling gebruikmaken. Het moet het voor starters en doorstromers haalbaarder maken om een woning te kopen.

  Voor sommigen is het trouwens opschieten geblazen. Per 1 april 2021 is de regeling aangescherpt en geldt die alleen nog bij aankoop van een woning onder de € 400.000,-.

Veranderingen bij verkoop woning

 • Nieuwe vaststelling energielabel
  De methode om het energielabel van een woning vast te stellen is per 1 januari 2021 veranderd. De aanvraag gebeurt niet langer volledig digitaal. Er komt tegenwoordig een energieadviseur bij je over de vloer voor metingen en berekeningen voor jouw specifieke woning. Zo krijg je een nauwkeuriger label, inclusief uitgebreide aanbevelingen. Maar de prijs is door die nieuwe werkwijze ook een stuk hoger. Van gemiddeld € 7,50 vorig jaar naar nu zo’n € 190,- voor een eengezinswoning. Lees nog eens terug hoe het precies zit.