Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Interpolis maakt verzekeren niet ingewikkelder dan het is. Wij bieden consumenten en ondernemers inzicht in risico’s waar zij aan bloot staan. We laten zien dat preventie de kans op schade kan verkleinen of voorkomen. Want verzekeren is niet de enige oplossing, zo vinden we bij Interpolis.
En voor de risico’s die overblijven en die u niet zelf kunt of wilt dragen, bieden wij concrete en relevante verzekeringsoplossingen. Zo zetten wij de klant centraal.

De Rabobank is onze partner 
Uw particuliere schadeverzekeringen brengen wij onder bij de Rabobank. Dat doen wij omdat de bankadviseurs u kunnen helpen met een goed en compleet advies over uw financiële zaken, waar uw verzekeringen deel van uitmaken. Ook de zakelijke verzekeringen zijn via de Rabobank af te sluiten. Net zoals de zorgverzekeringen van Interpolis. Maar verkoop en advies van de zorgverzekeringen verloopt niet via uw adviseur maar via rabobank.nl.

Schade melden
U kunt uw schade rechtstreeks bij ons melden. Online kunt u 24/7 de schade melden maar u kunt ons ook telefonisch bereiken. Kijk voor meer informatie op onze website.

De klant als vertrekpunt
Wij werken er hard aan om ervoor te zorgen dat u als klant zich goed verzekerd weet. Zo worden producten kritisch tegen het licht gehouden om er voor te zorgen dat het klantbelang goed gewaarborgd is in alle onderdelen van een product. Wij willen een transparante oplossing bieden die past bij de klantbehoefte, inclusief een faire prijsstelling. Onze klanten zijn het vertrekpunt in alles wat we doen.
 
Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren?
Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren meet de kwaliteit van dienstverlening van een verzekeraar. Het meet ook hoe klantgericht een verzekeraar is. U als klant heeft daar voordeel van! U ziet namelijk aan het keurmerk dat een verzekeraar zijn beloftes nakomt. En het keurmerk geeft u de zekerheid dat de verzekeraar het belangrijk vindt om klantgericht te zijn en heldere informatie geeft. Op deze pagina informeren we u over de onderdelen van het Keurmerk. En over wat wij daarmee doen.

 

Het Keurmerk geeft een onafhankelijk oordeel
De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) toetst enkele keren per jaar of de keurmerkhouder de kernwaarden van het Keurmerk waarmaakt. Deze kernwaarden zijn:

  1. Heldere informatie geven 
    Wij zijn duidelijk over onze dienstverlening en verzekeringen. Dat betekent dat wij heldere taal gebruiken in verzekeringsinformatie die bijvoorbeeld op de website staat. Ook is die informatie evenwichtig en volledig. En wij geven ook heldere informatie over onze dienstverlening. Zo hebben wij op onze website informatie staan over onze bereikbaarheid, het melden van een schade, wat wij doen bij fraude, maar ook onze klachtenprocedure.

  2. Beloftes nakomen 
    Wij houden ons aan onze beloftes. Dat betekent dat wij een betrouwbare dienstverlening leveren. Wij meten periodiek of we nog op de goede weg zitten, bijvoorbeeld met controles op de werkvloer en met interne kwaliteitsbeoordelingen. Wij vragen ook onze klanten naar hun mening over de dienstverlening. Is de uitkomst niet goed? Dan nemen wij maatregelen om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

  3. Het klantbelang centraal stellen
    Interpolis heeft een klantgerichte grondhouding. Hoe je dat uitvoert hebben wij in onze kwaliteitseisen vastgelegd. Kwaliteit staat voor het voldoen aan én het liefst overtreffen van de verwachtingen van onze klanten. Wij willen aantoonbaar blijven voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten, onze (distributie)partners en toezichthouders. We nemen de medewerker hierin actief mee en stimuleren hem of haar om de belangen van onze klanten voorop te blijven stellen. Wij meten bij onze klanten of die tevreden zijn over de dienstverlening en verzekeringen. Wij verbeteren ons continu en hebben de organisatie daar op ingericht.

Meer informatie over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren vindt u op www.keurmerkverzekeraars.nl.