Onze kijk op werken

Onze werknemers krijgen zelf de vrijheid om hun werk in te richten naar hun persoonlijke wensen: tijd- en plaatsonafhankelijk. Door die vrijheid voelen ze zich verantwoordelijk en betrokken, en zijn ze bereid een stap extra te doen voor onze klanten. En die merken dat.


Pionier van het nieuwe werken

Interpolis was een van de eerste bedrijven die in de jaren negentig begon met ‘het nieuwe werken’. Wij hebben het vertrouwen dat onze medewerkers zelf hun werk goed kunnen inrichten. Ons moederbedrijf Achmea heeft die kijk op werken geadopteerd en verder ontwikkeld. Onder de noemer ‘Het Achmea Werkconcept’ bieden we veel ruimte en vrijheid voor maatwerk en individuele ontwikkeling.


Het individu als uitgangspunt

Medewerkers verschillen van elkaar in leeftijd, culturele achtergrond, geslacht en inzetbaarheid. De ontwikkeling en inzet van die unieke kenmerken bepalen het succes van onze organisatie. Wij erkennen en benutten die kracht. We zoeken dan ook actief naar mensen met verschillende achtergronden, geslacht, etniciteit en leeftijd. Daarbij zetten we medewerkers in op het juiste moment op werkzaamheden die passen bij hun kwaliteiten en omstandigheden. Zo kunnen bijvoorbeeld oudere medewerkers langer doorwerken.


Maatwerk voor medewerkers

Individualiteit vraagt om maatwerk. De medewerker heeft de verantwoordelijkheid om zich steeds weer te blijven ontwikkelen, zodat hij beter gaat functioneren en beter inzetbaar is. De leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid om medewerkers te stimuleren. En om te sturen op resultaten in plaats van aanwezigheid. Maatwerk dus, in plaats van uniforme regels.


Een kantoor op maat

Wij willen een inspirerende werkomgeving bieden, die mensen stimuleert om zich te ontplooien tot vrije en verantwoordelijke medewerkers. Het kantoor van Interpolis in Tilburg is daar een mooi voorbeeld van. In ons pand zijn allerlei ruimtes ontworpen waar mensen kunnen werken, overleggen, elkaar ontmoeten, ontspannen en eten. In de ‘stad’ die zo is ontstaan, kunnen medewerkers werken en leven. Onze medewerkers kiezen hun eigen werkplek: het ‘clubhuis’ dat het beste bij hen past. Zo bieden we een kantoor op maat.