Een beleggings­verzekering is een levens­verzekering waarbij Interpolis uw premies – na aftrek van kosten – belegt. Op de einddatum van de verzekering keren wij de waarde uit van de beleggingen op dat moment. Bij een beleggings­verzekering spreken we met u af wat de uitkering is in geval van overlijden. Hiervoor worden risicopremies berekend.

Beleggings­verzekeringen worden vaak gebruikt voor het aflossen van een hypotheek of voor een oudedagsvoorziening. Bij onze beleggings­verzekeringen kunt u de premie per maand, kwartaal of jaar betalen. Interpolis heeft ook verzekeringen met een éénmalige premiebetaling. Dit noemen we een koopsom. Daarnaast heeft Interpolis voor ondernemers Beschikbare premie­regelingen. Dit zijn pensioenovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers. Een deel van deze producten heeft de mogelijk­heid van beleggen. Voor meer informatie over  de regeling voor beleggings­verzekeringen in pensioen.

Hoogte uitkering

Bij het afsluiten van de beleggings­verzekering staat niet vast wat de waarde van de verzekering zal zijn op het moment dat deze afloopt. Die eindwaarde hangt vooral af van de ontwikkeling van de beurskoersen. Aan het einde van de looptijd van de verzekering komt de waarde van de beleggingen beschikbaar.

Risico’s

Bij beleggen horen risico’s. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. U weet vooraf nooit zeker hoeveel uw beleggingen waard zijn op de einddatum van uw beleggings­verzekering. Wanneer u zeker wilt zijn van het opgebouwde kapitaal dan kunt u voor een garantieproduct kiezen. Meer informatie over een particulier garantieproduct vindt u hier. Voor pensioen is ook een garantieproduct beschikbaar: Het OpbrengstZeker pensioen. Kijk hier voor meer informatie over de risico’s van beleggings­verzekeringen.

Sinds een aantal jaren bestaat de mogelijk­heid tot banksparen. Bij banksparen hebt u de mogelijk­heid om bij een bank een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening te openen. U mag de inleg en rente alleen gebruiken om uw hypotheek af te lossen of te gebruiken voor uw pensioen. Sinds die tijd is de verkoop van beleggings­verzekeringen gedaald. Interpolis is gestopt met de actieve verkoop van beleggings­verzekeringen. Natuurlijk behoudt u wel de service die u van ons gewend bent. Zo krijgt u sinds enkele jaren een praktisch jaaroverzicht van de ontwikkeling van de waarde van uw beleggings­verzekering. Ook laten we zien welke kosten en premies we voor uw verzekering rekenen.

Wilt u weten of banksparen voor u een betere oplossing is dan uw huidige beleggings­verzekering? Uw adviseur kan u vertellen wat in uw situatie de beste keuze is.

Interpolis heeft de volgende beleggings­verzekeringen verkocht:

 • Beleggingspolis van de 7 (BP7)
 • Combinatie Levens­Verzekering - Beleggings­verzekering
 • (Cumulent) Belastingvrij Kapitaal Plan (voormalige RoZeker verzekering)
 • Cumulent Lijfrente
 • Cumulent Pensioen
 • Cumulent Spaarloon Plan
 • Cumulent Totaal Plan
 • Flexibele Beleggings­Verzekering
 • Groeiplan
 • Klikkoopsom
 • KoopSommen Verzekering - Beleggings­verzekering
 • Koopsomrekening
 • Lijfrenteplan (voormalige RoZeker verzekering)
 • Lijfrenteflexplan (voormalige RoZeker verzekering)
 • Nu & Later
 • OpMaat Verzekering
 • Pensioen Beleggingsplan
 • Persoonlijk Ondernemers Pensioen
 • Portefeuilleplan (voormalige RoZeker verzekering)
 • Quadrent Koopsom
 • Quadrent Lijfrente
 • Quadrent Plan
 • Spaar Beleggingsplan
 • SpaarCombinatie
 • Switch­verzekering
 • Toekomstplanner - Beleggings­verzekering
 • TopSom Beleggingspolis
 • Zicht op Verzekeren- Beleggings­verzekering

Mogelijkheden beleggen

U hebt verschillende beleggingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat uw beleggingskeuze aansluit bij het beleggingsrisico dat u wilt lopen. Bij de beleggings­verzekeringen van Interpolis hebt u de mogelijk­heid om te beleggen in verschillende beleggings­fondsen.

Een aantal beleggings­verzekeringen kent geen keuzemogelijk­heid wat beleggen betreft. In die producten belegt Interpolis volgens een methode waarbij naar de einddatum toe steeds minder risico wordt gelopen

De overlijdensrisicopremie binnen de beleggings­verzekering

Als u een beleggings­verzekering bij ons afsluit, dan spreken we met u af wat er gebeurt bij overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Niet alle beleggings­verzekeringen kennen daarbij dezelfde mogelijkheden.

Bij de meeste beleggings­verzekeringen kunt u kiezen voor een bepaalde minimale uitkering bij overlijden. Dit zien we vaak bij verzekeringen die zijn bedoeld om een hypotheek mee af te lossen. Zo kunt u er voor zorgen dat de hypotheek ook in geval van overlijden kan worden afgelost. Voor die overlijdensrisicodekking betaalt u een premie. Interpolis verrekent deze risicopremie met uw inleg of met de waarde van de beleggingen in de verzekering.

De hoogte van die premie is afhankelijk van uw leeftijd, het bedrag dat uitgekeerd moet worden bij overlijden, de looptijd van de verzekering, en of er behalve uzelf nog anderen verzekerd zijn. Daarnaast is de premie voor het overlijdensrisico afhankelijk van de waarde van de beleggingen. Dit komt omdat de overlijdensrisicodekking het verschil uitkeert tussen het afgesproken bedrag bij overlijden en de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de waarde van de beleggingen stijgt, dan hoeft er minder voor overlijden te worden verzekerd. U gaat er dan minder premie voor betalen. Maar daalt de waarde van de beleggingen, dan gaat u meer premie betalen. Als wij de premie voor het overlijdensrisico in mindering brengen op de waarde van de beleggingen, heeft deze premie dus een effect op de waardeontwikkeling. Wilt u dit effect beperken? Dan kunt u overwegen uw overlijdensrisicodekking aan te passen. Uw adviseur kan u vertellen of dit in uw situatie een goede keuze is.

Voor een aantal beleggings­verzekeringen kunt u ook met ons afspreken dat de uitkering bij overlijden kleiner is dan de waarde van de beleggingen op dat moment. Ook is het bij enkele beleggings­verzekeringen mogelijk om af te spreken dat wij bij overlijden in het geheel geen uitkering doen. In die gevallen houdt Interpolis bij het overlijden een bedrag ter grootte van de waarde van de beleggingen over. In deze gevallen brengen wij uiteraard geen risicopremie in rekening, maar voegen wij een bonus toe aan de beleggingen. De hoogte van deze bonus is afhankelijk van uw leeftijd, de looptijd van de verzekering en de waarde van de beleggingen. De bonus heeft een gunstig effect op de waarde van de verzekering.