Deze schades zijn wel en niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) vergoedt schade aan andere personen en andermans spullen. Maar alleen als je daarvoor volgens de wet aansprakelijk bent. Jij of iemand uit jouw huishouden moet de schade veroorzaakt hebben. Of je bent verantwoordelijk voor wat de schade veroorzaakte, zoals een huisdier of jouw woning.
Wel verzekerd
Niet verzekerd

Wie zijn verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Bij het afsluiten van de verzekering kies je het aantal leden van jouw huishouden. Dit staat op je verzekeringsbewijs.
Wie zijn verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?
1-persoons huishouden 2-persoons huishouden Meerpersoons huishouden
Jij, de persoon op het verzekeringsbewijs
Iedereen in jouw huishouden, waarmee jij samenwoont 1 persoon of 1 kind
Kinderen die niet bij jou wonen, maar bij een ex-partner of in een tehuis 1 persoon of 1 kind
Kinderen die voltijd studeren en op kamers wonen 1 persoon of 1 kind
Logés zonder aansprakelijkheidsverzekering
Huispersoneel

Voorbeelden van schades aan een ander

Wel verzekerd
Niet verzekerd

Wel of niet aansprakelijk?

Aansprakelijkheid is voor iedereen in de wet geregeld. Als bijvoorbeeld iets spontaan kapot gaat, zonder dat dit door jou komt, dan is het niet verzekerd.
De schade moet jouw schuld zijn. Het kan ook zijn dat je aansprakelijk bent doordat je iets niet deed. En daardoor schade ontstond. We kijken niet of jij je schuldig voelt, maar of je wettelijk aansprakelijk bent.

Schade tijdens sport en spel

Als je deelneemt aan een sport of spel, is er meer kans op schade. Soms is het onduidelijk wie er aansprakelijk is, als er iemand schade of letsel heeft. Zolang je de regels van de sport of het spel volgt, ben je meestal niet wettelijk aansprakelijk.

Bekijk je verzekeringen in Mijn Interpolis

In Mijn Interpolis en de Interpolis App vind je een overzicht van je verzekeringen en voorwaarden. Zo weet je precies waarvoor je verzekerd bent. En meld gelijk je schade, wij zoeken er automatisch je verzekering bij.
Schade aan een ander veroorzaakt?

Meld direct je schade of bekijk welke stappen je moet nemen.

Veelgestelde vragen

Ik heb iets beschadigd tijdens mijn werk, ben ik verzekerd?

Meestal is je werkgever aansprakelijk voor de schade die je tijdens werktijd veroorzaakt aan (spullen van) een ander. Je bent dan niet verzekerd op je eigen aansprakelijkheidsverzekering.
Alleen als je met opzet schade veroorzaakte, of als je expres veel risico nam, ben je zelf aansprakelijk. Let op: ondanks dat je volgens de wet aansprakelijk bent, is schade door opzet of nalatigheid niet verzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering.

 

Ben je ondernemer of zzp’er?
Dan zijn schades die je tijdens jouw werk veroorzaakt niet verzekerd. Sluit hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

 

Vrijwilligerswerk
Je bent verzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering. Behalve als het gaat om schade aan zaken van de organisatie waar je (vrijwilligers)werk voor doet. En als de organisatie waar je vrijwilligerswerk voor doet geen eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Mijn kind heeft schade veroorzaakt, ben ik verzekerd?

Of schade door een kind verzekerd is, hangt af van de leeftijd van uw kind.

 

Kinderen jonger dan 14 jaar
Meestal bent u als ouder aansprakelijk voor de schade die uw kind veroorzaakt, ook als dit opzettelijk gebeurt. Behalve als degene die schade heeft, zelf ook schuld heeft.

 

Voorbeelden

  • Uw dochter van 10 jaar slaat expres speelgoed van een vriendje kapot.
  • Uw zoon van 8 jaar krast met steentjes op de auto van een ander.

Kinderen van 14 jaar en ouder
Schade veroorzaakt door kinderen ouder dan 14 jaar is alleen verzekerd als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wij beoordelen de situatie als het zich voordoet. We kijken bijvoorbeeld naar:

  • Gaat het om iets wat volgens de wet niet mag, zoals vandalisme?
  • Is uw kind alleen schuldig aan het veroorzaken van de schade?
  • Is er sprake van opzet?
Wanneer ben ik aansprakelijk bij schade door storm?

Als er bijvoorbeeld door storm een tak van uw boom valt, kan dit flinke schade veroorzaken. U bent alleen verzekerd als u voor de schade wettelijk aansprakelijk bent. Was het voor een storm niet mogelijk om in te schatten dat er schade ging ontstaan? Dan bent u waarschijnlijk niet aansprakelijk, als er toch iets gebeurt.

 

Bent u niet aansprakelijk?
Vaak is de schade verzekerd op de verzekering van de auto, woning of tuin waaraan de schade is veroorzaakt. De ander moet dan natuurlijk wel de juiste verzekering hebben.