Deze schades zijn wel en niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) vergoedt schade aan andere personen en andermans spullen. Maar alleen als u daarvoor volgens de wet aansprakelijk bent. U of iemand uit uw huishouden moet de schade veroorzaakt hebben. Of u bent verantwoordelijk voor wat de schade veroorzaakte, zoals een huisdier of uw woning.
Wel verzekerd
Niet verzekerd

Wie zijn verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Bij het afsluiten van de verzekering kiest u het aantal leden van uw huishouden. Dit staat op uw verzekeringsbewijs.
1-persoons huishouden
2-persoons huishouden
Meerpersoons huishouden
U, de persoon op het verzekeringsbewijs
Iedereen in uw huishouden, waarmee u samenwoont
1 persoon of 1 kind
Kinderen die niet bij u wonen, maar bij een ex-partner of in een tehuis
1 persoon of 1 kind
Kinderen die voltijd studeren en op kamers wonen
1 persoon of 1 kind
Logés zonder aansprakelijkheidsverzekering
Huispersoneel

Voorbeelden van schades aan een ander

Wel verzekerd
Niet verzekerd

Wel of niet aansprakelijk?

Aansprakelijkheid is voor iedereen in de wet geregeld. Als bijvoorbeeld iets spontaan kapotgaat, zonder dat dit door u komt, dan is het niet verzekerd.
De schade moet uw schuld zijn. Het kan ook zijn dat u aansprakelijk bent doordat u iets niet deed. En daardoor schade ontstond. We kijken niet of u zich schuldig voelt, maar of u wettelijk aansprakelijk bent.

Schade tijdens sport en spel

Als u deelneemt aan een sport of spel, is er meer kans op schade. Soms is het onduidelijk wie er aansprakelijk is, als er iemand schade of letsel heeft. Zolang u de regels van de sport of het spel volgt, bent u meestal niet wettelijk aansprakelijk.

Bekijk uw verzekeringen in Mijn Interpolis

In Mijn Interpolis en de Interpolis App vindt u een overzicht van uw verzekeringen en voorwaarden. Zo weet u precies waarvoor u verzekerd bent. En meld gelijk uw schade, wij zoeken er automatisch uw verzekering bij.
Schade aan een ander veroorzaakt?

Meld direct uw schade of bekijk welke stappen u moet nemen.

Veelgestelde vragen

Ik heb iets beschadigd tijdens mijn werk, ben ik verzekerd?

Meestal is uw werkgever aansprakelijk voor de schade die u tijdens werktijd veroorzaakt aan (spullen van) een ander. U bent dan niet verzekerd op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering.
Alleen als u met opzet schade veroorzaakte, of als u expres veel risico nam, bent u zelf aansprakelijk. Let op: ondanks dat u volgens de wet aansprakelijk bent, is schade door opzet of nalatigheid niet verzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering.

 

Bent u ondernemer of zzp’er?
Dan zijn schades die u tijdens uw werk veroorzaakt niet verzekerd. Sluit hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

 

Vrijwilligerswerk
U bent verzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering. Behalve als het gaat om schade aan zaken van de organisatie waar u (vrijwilligers)werk voor doet. En als de organisatie waar u vrijwilligerswerk voor doet een eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft.

 
Mijn kind heeft schade veroorzaakt, ben ik verzekerd?

Of schade door een kind verzekerd is, hangt af van de leeftijd van uw kind.

 

Kinderen jonger dan 14 jaar
Meestal bent u als ouder aansprakelijk voor de schade die uw kind veroorzaakt, ook als dit opzettelijk gebeurt. Behalve als degene die schade heeft, zelf ook schuld heeft.

 

Voorbeelden

  • Uw dochter van 10 jaar slaat expres speelgoed van een vriendje kapot.
  • Uw zoon van 8 jaar krast met steentjes op de auto van een ander.

Kinderen van 14 jaar en ouder
Schade veroorzaakt door kinderen ouder dan 14 jaar is alleen verzekerd als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wij beoordelen de situatie als het zich voordoet. We kijken bijvoorbeeld naar:

  • Gaat het om iets wat volgens de wet niet mag, zoals vandalisme?
  • Is uw kind alleen schuldig aan het veroorzaken van de schade?
  • Is er sprake van opzet?
Wanneer ben ik aansprakelijk bij schade door storm?

Als er bijvoorbeeld door storm een tak van uw boom valt, kan dit flinke schade veroorzaken. U bent alleen verzekerd als u voor de schade wettelijk aansprakelijk bent. Was het voor een storm niet mogelijk om in te schatten dat er schade ging ontstaan? Dan bent u waarschijnlijk niet aansprakelijk, als er toch iets gebeurt.

 

Bent u niet aansprakelijk?
Vaak is de schade verzekerd op de verzekering van de auto, woning of tuin waaraan de schade is veroorzaakt. De ander moet dan natuurlijk wel de juiste verzekering hebben.