Er is tijdens storm een boom omgewaaid. Wat moet ik doen?

Voor schade door storm bent u standaard verzekerd op uw particuliere polis. Onder storm verstaan wij een windsnelheid van minimaal 14 meter per seconde, ofwel vanaf windkracht 7. Voor een stormschade aan uw woonhuis geldt een verplicht eigen risico van € 200,-.


Als de boom niet op uw woning of op uw bijgebouw ligt is er geen dekking voor het afvoeren van de boom. Ligt de boom op de woning dan kunnen wij het afvoeren voor u regelen. ls het afvoeren van bomen, planten en struiken noodzakelijk is om uw schade te herstellen? Dan betalen wij maximaal € 1.000,- aan afvoerkosten.


Hebt u een huurwoning of appartement? En hebt u schade aan verbeteringen van uw woning die u hebt aangebracht? Dan betalen wij ook maximaal € 1.000,- aan afvoerkosten als het afvoeren van bomen, planten en struiken noodzakelijk is om uw schade te herstellen. 
U kunt ook de brandweer benaderen voor het afvoeren van de boom. Kunt u niet meer wonen in de woning? Neem dan meteen contact met ons op.


Heeft uw schademelding spoed?

Wanneer u direct hulp nodig hebt omdat uw woon- of werksituatie ernstig verstoord is geraakt, is er sprake van spoed. Enkele voorbeelden:

  • niet kunnen slapen
  • niet meer veilig kunnen wonen of werken
  • extreme wateroverlast
  • rook/roet/brandschade
  • wanneer u uw bedrijfsactiviteiten niet kunt uitvoeren

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 013 580 12 34. Tijdens en na een storm kan de wachttijd wat langer zijn. Natuurlijk doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. Dit doen wij door het inzetten van onze schade-experts en schadeherstel bedrijven.


Heeft uw schademelding geen spoed?

Meld uw schade dan online. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.