Ik heb schade aan mijn dakpannen na storm. Wat moet ik doen?

Voor schade door storm bent u standaard verzekerd op uw particuliere polis. Onder storm verstaan wij een windsnelheid van minimaal 14 meter per seconde, ofwel vanaf windkracht 7. Voor een stormschade aan uw woonhuis geldt een verplicht eigen risico van € 200,-.

Hebt u maar aan enkele dakpannen (maximaal 10) schade? Schakel dan uw eigen reparateur in. Vaak blijft deze schade onder het eigen risico van €200,- . Gaat het om schade aan meer dakpannen neem dan met contact met ons op. Zodat wij een bedrijf voor u kunnen inschakelen.

Heeft uw schademelding spoed?
Wanneer u direct hulp nodig hebt omdat uw woon- of werksituatie ernstig verstoord is geraakt, is er sprake van spoed. Enkele voorbeelden:
  • niet kunnen slapen
  • niet meer veilig kunnen wonen of werken
  • extreme wateroverlast
  • rook/roet/brandschade
  • wanneer u uw bedrijfsactiviteiten niet kunt uitvoeren
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 013 - 580 1234. Tijdens en na een storm kan de wachttijd wat langer zijn. Natuurlijk doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. Dit doen wij door het inzetten van onze schade-experts en schadeherstel bedrijven.

Heeft uw schademelding geen spoed?
Meld uw schade dan online. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.