Ik heb schade aan mijn schutting na storm. Wat moet ik doen?

Voor schade door storm bent u standaard verzekerd op uw particuliere polis. Onder storm verstaan wij een windsnelheid van minimaal 14 meter per seconde, ofwel vanaf windkracht 7. Voor een stormschade aan uw woonhuis geldt een verplicht eigen risico van € 200,-.


Bij drukte mag u de schade aan uw schutting ook later melden. Leg de schade wel goed vast. We hebben onder andere de volgende informatie nodig:  

  • Van welk materiaal is de schutting?
  • Hoeveel palen en/of schermen zijn beschadigd?
  • Wordt de schutting gedeeld met de buren?

 

Heeft uw schademelding spoed?

Wanneer u direct hulp nodig hebt omdat uw woon- of werksituatie ernstig verstoord is geraakt, is er sprake van spoed. Enkele voorbeelden:

  • niet kunnen slapen
  • niet meer veilig kunnen wonen of werken
  • extreme wateroverlast
  • rook/roet/brandschade
  • wanneer u uw bedrijfsactiviteiten niet kunt uitvoeren
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 013 - 580 1234. Tijdens en na een storm kan de wachttijd wat langer zijn. Natuurlijk doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. Dit doen wij door het inzetten van onze schade-experts en schadeherstel bedrijven.

Heeft uw schademelding geen spoed?
Meld uw schade dan online. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.