inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Hoe wordt de vergoeding voor rechtsbijstand uitgekeerd?
Uw Interpolis Rechtsbijstand¬¨verzekering keert geen vergoedingen uit. Op basis van deze verzekering hebt u recht op rechtsbijstand. Deze rechtshulp wordt op basis van uw polisvoorwaarden in natura verleend door eigen juristen en juridische specialisten van de Stichting Achmea Rechtsbijstand. De kosten hiervan zijn voor rekening van uw rechtsbijstandverzekeraar. 
Ook als uw zaak uitbesteedt moet worden aan een advocaat vallen deze kosten onder uw Interpolis Rechtsbijstandverzekering. De Stichting Achmea Rechtsbijstand verstrekt dan de opdracht aan de betreffende advocaat en zij voldoet de declaraties rechtstreeks aan die advocaat. Voor meer in formatie, kijk ook op de internetsite van de Stichting Achmea Rechtsbijstand.