Hoe wordt de vergoeding voor rechtsbijstand uitgekeerd?

Met de Rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp. U krijgt dus geen vergoeding uitgekeerd. De juridische hulp wordt verleend door juristen van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand. De kosten voor deze hulp betaalt Interpolis.


Wat is afkopen?

Als de kosten van de rechtsbijstand hoger zijn dan de financiële schade dan koopt Achmea Rechtsbijstand de behandeling van de zaak af.

  • Afkopen betekent dat Achmea Rechtsbijstand u schadeloos stelt door het betalen van een bedrag. Hierdoor hoeft Achmea Rechtsbijstand geen rechtsbijstand meer te verlenen.
  • U draagt uw vordering dan over aan Achmea Rechtsbijstand.

Meer informatie over Stichting Achmea Rechtsbijstand