Ik heb als voetganger of fietser een aanrijding gehad met een motorvoertuig. Ben ik verzekerd als de tegenpartij mij aansprakelijk stelt?

Ja. Dit valt onder de Aansprakelijkheidsverzekering. Let op: we beoordelen eerst of de schade volgens de voorwaarden verzekerd is. Daarna onderzoeken we of je volgens de wet aansprakelijk bent.