Is schade aan een laptop, mobiel of tablet van mijn werkgever verzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering?

Nee, dit valt niet onder je Aansprakelijkheidsverzekering. De spullen zijn niet van jou maar van je werkgever. Eventuele schade komt voor rekening van je werkgever.