Is schade aan een laptop, mobiel of tablet van mijn werkgever verzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering?

Nee, dit valt niet onder uw Aansprakelijkheidsverzekering. De spullen zijn niet van u maar van uw werkgever. Eventuele schade komt voor rekening van uw werkgever.