inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube


Is schade aan spullen van anderen of letselschade aan iemand anders verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?
Ja. De verzekering geldt in de hele wereld. U bent verzekerd als u in het buitenland verblijft. U moet daarbij wel uw woonplaats in Nederland houden.

Verblijft u langer dan 1 jaar aaneengesloten in het buitenland? Dan is eventuele schade niet verzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering.