Is schade aan spullen van anderen of letselschade aan iemand anders verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?

Ja, dit valt onder de Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geldt in de hele wereld. Voorwaarde is wel dat u op een adres in Nederland staat ingeschreven en daar ook woont. Uw verblijf in het buitenland is dus tijdelijk.

Verblijft u langer dan 1 jaar in het buitenland? Dan stopt de verzekering en is eventuele schade niet verzekerd. In dat geval kunt u een Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten in het land waar u verblijft. Let op: we beoordelen eerst of de schade volgens de voorwaarden verzekerd is. Daarna onderzoeken we eerst of u volgens de wet aansprakelijk bent.