Is schade door mijn (huis)dier aan zaken van anderen of letselschade aan iemand anders verzekerd? 

Ja, dit is verzekerd op uw Aansprakelijkheidsverzekering. Houdt u dieren voor uw beroep of bedrijf? Dan bent u niet verzekerd op uw particuliere Aansprakelijkheidsverzekering.

Past er iemand anders op uw (huis)dier?
En maakt uw dier schade? Dit is verzekerd op uw Aansprakelijkheidsverzekering. De persoon die op het dier past moet voldoende hebben gedaan om schade te voorkomen.

Let op: we beoordelen eerst of de schade volgens de voorwaarden verzekerd is. Daarna onderzoeken we eerst of u volgens de wet aansprakelijk bent.