Mag ik zelf een advocaat kiezen bij een eventueel geschil?

Soms, dat ligt aan het geschil. In de meeste gevallen krijg je hulp van 1 van de juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Alleen als er een procedure gevoerd wordt, mag je zelf een jurist kiezen. Je overlegt altijd eerst met SAR wat de beste keuze is in jouw situatie.
 
In lang niet alle situaties is een procedure nodig om een geschil op te lossen. De extra kosten voor een advocaat van je eigen keuze zijn tot maximaal € 8.000,- verzekerd als: 
  • er een procedure gevoerd moet worden waarbij een advocaat niet wettelijk verplicht is;
  • en je toch kiest voor een eigen advocaat of juridisch deskundige.
Is een advocaat verplicht in de procedure?
Wanneer een procedure nodig is om het geschil op te lossen en een advocaat is verplicht, dan kan een advocaat van SAR of een advocaat van jouw eigen keuze jou bijstaan. Kies je voor een eigen advocaat? Dan zijn deze kosten verzekerd tot € 50.000,- per gebeurtenis. Voor de juridische hulp van de juristen en advocaten van SAR geldt geen maximum.