Mag ik zelf een advocaat kiezen bij een eventueel geschil?

U overlegt altijd eerst met Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) wat de beste keuze is in uw situatie. Daarna kunt u zelf kiezen of u bij een juridische of administratieve procedure wordt bijgestaan door een jurist van SAR of door een vrije advocaat. Kiest u voor een advocaat of een andere juridisch deskundige? Dan zijn deze kosten verzekerd tot € 50.000,- per gebeurtenis.

In lang niet alle situaties is een procedure nodig om een geschil op te lossen. De extra kosten voor een advocaat  of andere juridische deskundige is tot maximaal € 8.000,- verzekerd als:
  • voor een procedure een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht is; 
  • en verzekerde toch kiest voor een advocaat of juridisch deskundige.