Wanneer eindigt de ongevallenverzekering?

Er is geen eindleeftijd. Vanaf 70 jaar wordt bij schade het bedrag dat wij uitkeren gehalveerd.