Wat is schenkingsrecht?

De Ongevallenverzekering kent geen begunstiging. De uitkering wordt gedaan aan de verzekerde, dus niet altijd aan de verzekeringnemer.


Aangezien de verzekeringnemer de premiebetaler is, moet de uitkering juridisch worden gezien als een schenking en kan het dus zijn dat er schenkingsrecht geheven wordt. In de voorwaarden hebben wij eventuele kosten als gevolg van het schenkingsrecht afgedekt. Dat wil zeggen dat de kosten altijd voor rekening zijn van Interpolis.