De ingevulde adresgegevens voor Mijn Interpolis account worden niet herkend. Wat kan ik doen?

Hebt u een Interpolis Zorgverzekering?
Dan is het mogelijk dat wij niet uw actuele adresgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie hebben opgehaald. U kunt dan het beste een adreswijziging aan ons doorgeven via de Interpolis Zorglijn.


Hebt u een Alles in één Polis of ZekerVanJeZaak?

Dan staat er een ander adres van u in ons systeem. Geef in dit geval het juiste adres door aan uw Rabobank.


Staat de polis op naam van uw ouders?
U kunt dan alleen een Mijn Interpolis account aanmaken op het adres van uw ouders.